Pasek stanu

Pasek stanu wyświetla informacje dotyczące bieżącego dokumentu oraz przyciski mające funkcje specjalne.

Numer strony

To pole paska stanu wyświetla numer bieżącej strony. Kliknij, aby otworzyć okno "Idź do strony", które umożliwia łatwe poruszanie się po dokumencie. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić wszystkie zakładki w dokumencie. Kliknięcie na zakładkę powoduje umieszczenie kursora tekstowego w miejscu zakładki.

Licznik słów

Liczy słowa i znaki, z lub bez spacji, w bieżącym zaznaczeniu i w całym dokumencie. Licznik jest prowadzony na bieżąco podczas pisania lub zmianie zaznaczenia.

Bieżący styl strony

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

Język

Wyświetla język zaznaczonego tekstu. Kliknij, aby otworzyć menu, w którym możesz wybrać inny język dla zaznaczonego tekstu lub dla bieżącego akapitu.

Tryb wstawiania

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

Tryb wyboru

Switches between different selection modes.

Modyfikacja dokumentu

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Podpis cyfrowy

Kliknij, aby rozpocząć proces podpisu cyfrowego. Aby ukończyć proces, musisz mieć certyfikat cyfrowy. Zobacz też Podpisy cyfrowe.

Widok łączony

Wyświetla bieżące informacje dotyczące aktywnego dokumentu.

Powiększenie i widok układu

Na pasku stanu programu Writer dostępne są trzy opcje/elementy umożliwiające zmianę skali powiększenia i układu stron dokumentu tekstowego.

Ikony układu widoku widoczne są od lewej do prawej: tryb pojedynczej kolumny. Tryb wyświetlania z sąsiadującymi stronami. Tryb książki, z dwiema stronami obok siebie.

Przeciągnij suwak Powiększenie w lewo, aby wyświetlić więcej stron, lub w prawo, aby powiększyć fragment strony.

Powiększenie

Określa współczynnik powiększenia bieżącej strony.

Click this field to open the Zoom dialog, where you can change the current zoom factor.

Right-click to open the context menu on this field to see a selection of available zoom factors.

Prosimy o wsparcie!