Pasek stanu

Pasek stanu wyświetla informacje dotyczące bieżącego dokumentu oraz przyciski mające funkcje specjalne.

Page Number

The current page number is displayed in this field of the status bar. A click opens "Go to Page", with which you can navigate in the document. A right-click shows all bookmarks in the document. Click a bookmark to position the text cursor at the bookmark location.

Licznik słów

Liczy słowa i znaki, z lub bez spacji, w bieżącym zaznaczeniu i w całym dokumencie. Licznik jest prowadzony na bieżąco podczas pisania lub zmianie zaznaczenia.

Bieżący styl strony

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

Język

Displays the language for the selected text. Click to open a menu where you can choose another language for the selected text or for the current paragraph.

Tryb wstawiania

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

Tryb wyboru

Here you can switch between different selection modes.

Modyfikacja dokumentu

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Podpis cyfrowy

Click to start digital signature process. You must have a digital certificate to complete the process. See also Digital Signatures.

Widok łączony

Wyświetla bieżące informacje dotyczące aktywnego dokumentu.

Powiększenie i widok układu

Na pasku stanu programu Writer dostępne są trzy opcje/elementy umożliwiające zmianę skali powiększenia i układu stron dokumentu tekstowego.

Ikony układu widoku widoczne są od lewej do prawej: tryb pojedynczej kolumny. Tryb wyświetlania z sąsiadującymi stronami. Tryb książki, z dwiema stronami obok siebie.

Przeciągnij suwak Powiększenie w lewo, aby wyświetlić więcej stron, lub w prawo, aby powiększyć fragment strony.

Powiększenie

Określa współczynnik powiększenia bieżącej strony.

Click this field to open the Zoom dialog, where you can change the current zoom factor.

Right-click to open the context menu on this field to see a selection of available zoom factors.

Please support us!