Pasek stanu

Pasek stanu zawiera informacje o bieżącym dokumencie i oferuje różne przyciski ze specjalnymi funkcjami. Możesz kliknąć większość elementów paska stanu, aby otworzyć powiązane okno dialogowe.

Numer strony

To pole paska stanu wyświetla numer bieżącej strony. Kliknij, aby otworzyć okno "Przejdź do strony", które umożliwia łatwe poruszanie się po dokumencie. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić wszystkie zakładki w dokumencie. Kliknięcie na zakładkę powoduje umieszczenie kursora tekstowego w miejscu zakładki.

Licznik słów

Liczy słowa i znaki, z lub bez spacji, w bieżącym zaznaczeniu i w całym dokumencie. Licznik jest prowadzony na bieżąco podczas pisania lub zmianie zaznaczenia.

Bieżący styl strony

Wyświetla aktualny Styl strony. Kliknij dwukrotnie, aby edytować styl, kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wybrać inny styl.

Język

Wyświetla język zaznaczonego tekstu. Kliknij, aby otworzyć menu, w którym możesz wybrać inny język dla zaznaczonego tekstu lub dla bieżącego akapitu.

Tryb wstawiania

Wyświetla bieżący tryb wstawiania. Możesz przełączać się między WSTAW = wstawiaj i ZAST = zastępuj.

Tryb wyboru

Przełącza pomiędzy różnymi trybami zaznaczania.

Modyfikacja dokumentu

Jeśli zmiany w dokumencie nie zostały jeszcze zapisane, w tym polu na pasku Stanu pojawi się "*". Dotyczy to również nowych, jeszcze niezapisanych dokumentów.

Podpis cyfrowy

Kliknij, aby rozpocząć proces podpisu cyfrowego. Aby ukończyć proces, musisz mieć certyfikat cyfrowy. Zobacz też Podpisy cyfrowe.

Widok łączony

Wyświetla bieżące informacje dotyczące aktywnego dokumentu.

Powiększenie i widok układu

Na pasku stanu programu Writer dostępne są trzy opcje/elementy umożliwiające zmianę skali powiększenia i układu stron dokumentu tekstowego.

Ikony układu widoku widoczne są od lewej do prawej: tryb pojedynczej kolumny. Tryb wyświetlania z sąsiadującymi stronami. Tryb książki, z dwiema stronami obok siebie.

Przeciągnij suwak powiększania w lewo, aby wyświetlić więcej stron, lub w prawo, aby powiększyć fragment strony.

Powiększenie

Określa współczynnik powiększenia bieżącej strony.

Kliknij to pole, aby otworzyć okno dialogowe Powiększenie, w którym możesz zmienić bieżący współczynnik powiększenia.

Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe tego pola i zobaczyć wybór dostępnych współczynników powiększenia.

Prosimy o wsparcie!