Pasek wypunktowania i numeracji

The Bullets and Numbering bar contains functions to modify the structure of list paragraphs, including changing their order and list level.

Moves the selected paragraph up one level in the numbering or bullets hierarchy.

Ikona

Moves the selected paragraph down one level in a numbering or bullets hierarchy.

Ikona

Poziom wyżej z podpunktami

Przesuwa akapity z podpunktami o jeden poziom wyżej. Jest to widoczne tylko, jeśli kursor znajduje się wewnątrz wypunktowanego lub numerowanego tekstu.

Ikona

Poziom wyżej z podpunktami

Poziom niżej z podpunktami

Przesuwa akapit z podpunktami jeden poziom niżej. Opcja widoczna jest tylko, jeśli kursor umieszczony jest w obszarze listy numerowanej lub wypunktowanej.

Ikona

Poziom niżej z podpunktami

Wstaw wpis bez numeru

Wstawia akapit bez numeracji. Istniejąca numeracja nie zostanie zmieniona. Ikona jest widoczna tylko, jeśli kursor został umieszczony w numerowanym lub wypunktowanym tekście.

Ikona

Wstaw wpis bez numeru

Przesuń w górę

Positions the selected paragraph before the one above it.

Ikona

Przesuń w górę

Przesuń w dół

Positions the selected paragraph after the one below it.

Ikona

Przesuń w dół

Przenieś w górę z podpunktami

Przesuwa akapit wraz z podpunktami ponad poprzedni akapit. Funkcja widoczna tylko, gdy kursor znajduje się wewnątrz wyliczanego lub numerowanego tekstu.

Icon Move Up with Subpoints

Przenieś w górę z podpunktami

Przenieś w dół z podpunktami

Przesuwa akapit wraz z podpunktami pod następny akapit. Funkcja widoczna tylko, gdy kursor znajduje się wewnątrz wyliczanego lub numerowanego tekstu.

Icon Move Down with Subpoints

Przenieś w dół z podpunktami

Zacznij numerację od nowa

Restarts list numbering from 1. This command is only active when the cursor is positioned within a list.

Icon Restart Numbering

Zacznij numerację od nowa

Add to List

Include selected paragraphs, whether a list item or not, as part of a list.

Add to List Icon

Add to List

Numeracja i wypunktowanie

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Bullets and Numbering dialog Icon

Bullets and Numbering

Please support us!