Pasek wypunktowania i numeracji

Pasek Wypunktowanie i numeracja zawiera funkcje umożliwiające modyfikację struktury akapitów listy, w tym zmianę ich kolejności i poziomu listy.

niżej

Przenosi akapit listy, w którym znajduje się kursor, lub wybrane akapity listy, o jeden poziom niżej.

Ikona poziomu niżej

wyżej

Przenosi akapit listy, w którym znajduje się kursor, lub wybrane akapity listy, o jeden poziom wyżej.

Ikona poziomu wyżej

Poziom konspektu niżej z podpunktami

Obniża poziom listy akapitu listy, w którym znajduje się kursor i jego punkty podrzędne, do następnego poziomu listy. Można wybrać wiele akapitów listy. Obniża poziom konspektu numerowanego nagłówka, w którym znajduje się kursor, i wszystkich jego nagłówków podrzędnych do następnego poziomu konspektu. To polecenie jest aktywne tylko wtedy, gdy kursor znajduje się w akapicie listy lub w numerowanym nagłówku.

Ikona poziomu konspektu niżej z podpunktami

Poziom konspektu niżej z podpunktami

Poziom konspektu wyżej z podpunktami

Podnosi poziom listy akapitu listy, w którym znajduje się kursor i jego punkty podrzędne, do następnego poziomu listy. Można wybrać wiele akapitów listy. Podnosi poziom konspektu numerowanego nagłówka, w którym znajduje się kursor, i wszystkich jego nagłówków podrzędnych do następnego poziomu konspektu. To polecenie jest aktywne tylko wtedy, gdy kursor znajduje się w akapicie listy lub w numerowanym nagłówku.

Ikona poziomu konspektu wyżej z podpunktami

Poziom konspektu wyżej z podpunktami

Przesuwa akapit, w którym znajduje się kursor, lub wybrane akapity za poprzedni akapit.

Ikona przesuwania w dół

Przesuwa akapit, w którym znajduje się kursor, lub wybrane akapity przed poprzedni akapit.

Ikona przesuwania w górę

Przesuń pozycję w dół z podpunktami

Przenosi akapit listy, w którym znajduje się kursor i jego punkty podrzędne, za następny akapit listy na tym samym poziomie listy. Przenosi numerowany nagłówek w miejscu, w którym znajduje się kursor, oraz wszystkie jego nagłówki podrzędne i tekst za następnym nagłówkiem na tym samym poziomie konspektu. Możesz także wybrać i przenieść więcej niż jeden akapit listy lub numerowany nagłówek. To polecenie jest aktywne tylko wtedy, gdy kursor znajduje się w akapicie listy lub w numerowanym nagłówku.

Ikona przesuwania pozycji w dół z podpunktami

Przesuń pozycję w dół z podpunktami

Przesuń pozycję w górę z podpunktami

Przenosi akapit listy, w którym znajduje się kursor i jego punkty podrzędne, przed poprzedni akapit listy na tym samym poziomie listy. Przesuwa ponumerowany nagłówek w miejscu, w którym znajduje się kursor, oraz wszystkie jego nagłówki podrzędne i tekst przed poprzednim nagłówkiem na tym samym poziomie konspektu. Możesz także wybrać i przenieść więcej niż jeden akapit listy lub ponumerowany nagłówek. To polecenie jest aktywne tylko wtedy, gdy kursor znajduje się w akapicie listy lub nagłówku numerowanym.

Przesuń pozycję w górę z podpunktami

Przesuń pozycję w górę z podpunktami

Wstaw wpis bez numeru

Wstawia akapit bez numeracji. Istniejąca numeracja nie zostanie zmieniona. Ikona jest widoczna tylko, jeśli kursor został umieszczony w numerowanym lub wypunktowanym tekście.

Ikona

Wstaw wpis bez numeru

Rozpocznij numerację od nowa

Ponownie rozpoczyna numerację list od 1. To polecenie jest aktywne tylko wtedy, gdy kursor znajduje się na liście.

Ikona rozpoczęcia numeracji od nowa

Rozpocznij numerację od nowa

Dodaj do listy

Dołącz wybrane akapity, niezależnie od tego, czy są elementem listy, czy nie, jako część listy.

Ikona dodawania do listy

Dodaj do listy

Wypunktowanie i numeracja

Dodaje numerację lub punktory do bieżącego akapitu lub do wybranych akapitów i umożliwia edycję formatu numeracji lub punktorów.

Ikona okna dialogowego Wypunktowanie i numeracja

Wypunktowanie i numeracja

Prosimy o wsparcie!