Pasek właściwości obiektów rysunkowych

Pasek Właściwości obiektu rysunkowego jest widoczny w programach Writer i Calc. Wybierz menu Widok – Paski narzędzi – Właściwości obiektu rysunkowego. Formanty są aktywowane po wybraniu obiektu rysunkowego. Niektóre domyślne ikony mogą się różnić w zależności od tego, czy bieżący dokument to dokument tekstowy czy arkusz kalkulacyjny.

Linia

Ustawia opcje formatowanie dla zaznaczonej linii.

Ikona

Linia

Styl strzałki

Otwiera pasek narzędzi Strzałki. Za pomocą dostępnych symboli można zdefiniować styl zakończenia wybranej linii.

Ikona

Styl strzałki

Styl linii

Select the line style that you want to use.

Ikona

Styl linii

Szerokość linii

Select the width for the line. You can append a measurement unit. A zero line width results in a hairline with a width of one pixel of the output medium.

Ikona

Grubość linii

Kolor linii

Select a color for the line.

Ikona

Kolor linii

Obszar

Ustawia właściwości wypełnienia wybranego obiektu rysunkowego.

Ikona

Obszar

Styl/wypełnienie obszaru

Określa rodzaj wypełnienia, który ma zostać zastosowany do zaznaczonego obiektu rysunkowego.

Ikona

Styl/wypełnienie obszaru

Obróć

Obraca zaznaczony obiekt

Ikona

Obróć

Zmień zakotwiczenie

Allows you to switch between anchoring options.

Ikona

Zmiana zakotwiczenia

Na pierwszym planie

Przenosi wybrany obiekt rysunkowy przed tekst.

Ikona

Na pierwszym planie

W tle

Umieszcza zaznaczony obiekt za tekstem.

Ikona

W tle

Przesuń na wierzch

Przesuwa zaznaczony obiekt na samą górę w kolejności rozmieszczenia, tak że znajduje się przed pozostałymi obiektami.

Ikona

Przesuń na wierzch

Przesuń na spód

Przesuwa zaznaczony obiekt na spód w kolejności rozmieszczania, tak by znajdował się za pozostałymi obiektami.

Ikona

Przesuń na spód

Wyrównanie

Zmienia wyrównanie zaznaczonych obiektów.

Ikona

Wyrównanie

Please support us!