Pasek właściwości obiektów rysunkowych

Pasek Właściwości obiektu rysunkowego jest widoczny w programach Writer i Calc. Wybierz menu Widok – Paski narzędzi – Właściwości obiektu rysunkowego. Formanty są aktywowane po wybraniu obiektu rysunkowego. Niektóre domyślne ikony mogą się różnić w zależności od tego, czy bieżący dokument to dokument tekstowy czy arkusz kalkulacyjny.

Linia

Ustawia opcje formatowanie dla zaznaczonej linii.

Icon Line

Linia

Styl strzałki

Otwiera pasek narzędzi Strzałki. Za pomocą dostępnych symboli można zdefiniować styl zakończenia wybranej linii.

Icon Line Ends

Styl strzałki

Styl linii

Select the line style that you want to use.

Ikona

Styl linii

Szerokość linii

Select the width for the line. You can append a measurement unit. A zero line width results in a hairline with a width of one pixel of the output medium.

Ikona

Grubość linii

Kolor linii

Select a color for the line.

Ikona

Kolor linii

Obszar

Ustawia właściwości wypełnienia wybranego obiektu rysunkowego.

Icon Area

Obszar

Styl/wypełnienie obszaru

Określa rodzaj wypełnienia, który ma zostać zastosowany do zaznaczonego obiektu rysunkowego.

Ikona

Styl/wypełnienie obszaru

Obróć

Obraca zaznaczony obiekt

Ikona

Obróć

Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

Icon Anchor

Anchor

Na pierwszym planie

Przenosi wybrany obiekt rysunkowy przed tekst.

Icon To Foreground

Na pierwszym planie

W tle

Umieszcza zaznaczony obiekt za tekstem.

Icon To Background

W tle

Przesuń na wierzch

Przesuwa zaznaczony obiekt na samą górę w kolejności rozmieszczenia, tak że znajduje się przed pozostałymi obiektami.

Icon Bring to Front

Przesuń na wierzch

Przesuń na spód

Przesuwa zaznaczony obiekt na spód w kolejności rozmieszczania, tak by znajdował się za pozostałymi obiektami.

Icon Send to Back

Przesuń na spód

Wyrównanie

Zmienia wyrównanie zaznaczonych obiektów.

Ikona

Wyrównanie

Prosimy o wsparcie!