Pasek właściwości obiektów rysunkowych

Pasek Właściwości obiektu rysunkowego jest widoczny w programach Writer i Calc. Wybierz menu Widok – Paski narzędzi – Właściwości obiektu rysunkowego. Formanty są aktywowane po wybraniu obiektu rysunkowego. Niektóre domyślne ikony mogą się różnić w zależności od tego, czy bieżący dokument to dokument tekstowy czy arkusz kalkulacyjny.

Linia

Ustawia opcje formatowanie dla zaznaczonej linii.

Ikona linii

Linia

Styl strzałki

Otwiera pasek narzędzi Strzałki. Za pomocą dostępnych symboli można zdefiniować styl zakończenia wybranej linii.

Ikona końcówki linii

Styl strzałki

Styl linii

Wybierz styl linii, który chcesz użyć.

Ikona stylu linii

Styl linii

Grubość linii

Wybierz grubość linii. Można dodać jednostkę miary. Zerowa grubość linii skutkuje linią włoskowatą o grubości jednego piksela nośnika wyjściowego.

Ikona grubości linii

Grubość linii

Kolor linii

Wybierz kolor linii.

Ikona koloru linii

Kolor linii

Obszar

Ustawia właściwości wypełnienia wybranego obiektu rysunkowego.

Ikona obszaru

Obszar

Styl/wypełnienie obszaru

Określa rodzaj wypełnienia, który ma zostać zastosowany do zaznaczonego obiektu rysunkowego.

Ikona stylu/wypełnienia obszaru

Styl/wypełnienie obszaru

Obróć

Obraca zaznaczony obiekt

Ikona obracania

Obróć

Zakotwiczenie

Pozwala przełączać się między opcjami zakotwiczenia.

Ikona zakotwiczenia

Zakotwiczenie

Na pierwszym planie

Przenosi wybrany obiekt rysunkowy przed tekst.

Ikona na pierwszym planie

Na pierwszym planie

W tle

Umieszcza zaznaczony obiekt za tekstem.

Ikona w tle

W tle

Przesuń na wierzch

Przesuwa zaznaczony obiekt na samą górę w kolejności rozmieszczenia, tak że znajduje się przed pozostałymi obiektami.

Ikona przesuwania na wierzch

Przesuń na wierzch

Przesuń na spód

Przesuwa zaznaczony obiekt na spód w kolejności rozmieszczania, tak by znajdował się za pozostałymi obiektami.

Ikona przesunięcia do tyłu

Przesuń na spód

Wyrównanie

Zmienia wyrównanie zaznaczonych obiektów.

Ikona

Wyrównanie

Prosimy o wsparcie!