Pasek tabeli

Pasek tabeli zawiera funkcje potrzebne przy pracy z tabelami. Pojawia się jeżeli kursor zostanie ustawiony w obszarze tabeli.

Wstaw wiersze

Wstawia wiersz do tabeli poniżej pozycji kursora. Można wstawić więcej niż jeden wiersz, otwierając odpowiednie okno dialogowe (wybierz Tabela - Wstaw - Wiersze) lub przed kliknięciem tej ikony zaznaczając więcej niż jeden wiersz. Drugi sposób powoduje wstawienie wierszy o tej samej wysokości, co pierwotnie zaznaczone wiersze.

Ikona

Wstaw wiersz

Wstaw kolumnę

Wstawia jedną kolumnę do tabeli za pozycją kursora. Można wstawić kilka kolumn jednocześnie, otwierając okno dialogowe (Tabela - Wstaw - Kolumny) lub zaznaczając kilka kolumn przed kliknięciem ikony. Użycie drugiej z wymienionych metod spowoduje, że wstawione kolumny będą mieć taką samą szerokość względną, co kolumny, które zostały zaznaczone.

Ikona

Wstaw kolumnę

Usuń wiersz

Usuwa z tabeli zaznaczone wiersze.

Icon Delete Row

Usuń wiersz

Delete Column

Usuwa zaznaczone kolumny z tabeli.

Icon Delete Column

Usuń kolumnę

Scal komórki

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Icon Merge Cells

Scal komórki

Icon Unmerge Cells

Optymalizuj rozmiar

Otwiera pasek narzędzi, który zawiera funkcje optymalizacji wierszy i kolumn w tabeli.

Ikona

Optymalizuj rozmiar

Do góry

Wyrównuje zawartość komórki do jej górnej krawędzi.

Do środka (w pionie)

Do środka od górnej i dolnej komórki.

Do dołu

Wyrównuje zawartość komórki do jej dolnej krawędzi.

Kolor tła

Kliknij, aby otworzyć pasek narzędzi, gdzie można kliknąć kolor tła akapitu. Kolor stosowany jest do tła bieżącego akapitu lub wybranych akapitów.

Icon Background color

Kolor tła

Autoformatowanie

Automatycznie stosuje formaty w bieżącej tabeli, w tym czcionki, cieniowanie i obramowania.

Krawędzie

Kliknięcie ikony Krawędzie powoduje otwarcie paska narzędzi Krawędzie, gdzie można zmodyfikować krawędzie obszaru arkusza lub obiektu.

Ikona

Krawędzie

Styl linii

Kliknięcie tej ikony powoduje otwarcie paska Styl linii, za pomocą którego można zmienić styl linii krawędzi.

Ikona

Styl linii

Kolor krawędzi

Kliknij ikonę Kolor linii obramowania. Zostanie wyświetlony pasek narzędzi Kolor krawędzi, za pomocą którego można zmienić kolor krawędzi obiektu.

Ikona

Kolor linii obramowania

Sortuj

Sortuje zaznaczone akapity lub wiersze tabeli w alfabetycznie lub liczbowo. Możnesz zdefiniować do trzech kluczy sortowania, oraz połączyć klucze alfanumeryczne i liczbowe.

Suma

Aktywuje funkcję sumy. Należy zwrócić uwagę, że suma zostanie wyświetlona w komórce, w której znajduje się kursor.

Icon

Suma

Table Properties

Specifies the properties of the selected table, for example, name, alignment, spacing, column width, borders, and background.

Please support us!