Pasek obrazu

Na pasku Obraz są dostępne funkcje formatowania i rozmieszczania wybranej grafiki w formacie mapy bitowej.

Pasek filtra obrazu

Ten przycisk na pasku Obraz otwiera pasek Filtr obrazu, za pomocą którego dla wybranego obrazu można zastosować różne filtry.

Ikona

Filtr

Tryb graficzny

Wyświetla atrybuty widoku wybranego obiektu graficznego. Obiekt graficzny osadzony w bieżącym pliku lub powiązany z nim nie ulega zmianie; zmienia się tylko jego widok.

Style komórki

Tryb graficzny

Kolor

Za pomocą paska narzędzi Kolor można edytować niektóre właściwości zaznaczonego obiektu.

Przezroczystość

Określa przezroczystość obiektu graficznego. Dozwolone są wartości z zakresu od 0% (nieprzezroczysty) do 100% (przezroczysty).

Ikona

Przezroczystość

Odbij w pionie

Odbija zaznaczony obraz w pionie.

Odbij w poziomie

Odwraca wybrany obraz w poziomie.

Właściwości grafiki

Formatuje rozmiar, pozycję i inne właściwości wybranego obrazu.

Icon Graphics Properties

Właściwości grafiki

Please support us!