Pasek obrazu

Na pasku Obraz są dostępne funkcje formatowania i rozmieszczania wybranej grafiki w formacie mapy bitowej.

Filtr obrazu

Ten przycisk na pasku Obraz otwiera pasek Filtr obrazu, za pomocą którego dla wybranego obrazu można zastosować różne filtry.

Ikona filtra

Filtr

Tryb graficzny

Wyświetla atrybuty widoku wybranego obiektu graficznego. Obiekt graficzny osadzony w bieżącym pliku lub powiązany z nim nie ulega zmianie; zmienia się tylko jego widok.

Style komórki

Tryb graficzny

Kolor

Otwiera pasek narzędzi Kolor, dzięki któremu możesz edytować niektóre właściwości wybranego obiektu.

Przezroczystość

Określa przezroczystość obiektu graficznego. Dozwolone są wartości z zakresu od 0% (nieprzezroczysty) do 100% (przezroczysty).

Ikona

Przezroczystość

Odbij w pionie

Odbija zaznaczony obraz w pionie.

Odbij w poziomie

Odwraca wybrany obraz w poziomie.

Właściwości grafiki

Formatuje rozmiar, pozycję i inne właściwości wybranego obrazu.

Ikona właściwości grafiki

Właściwości grafiki

Prosimy o wsparcie!