Pasek formatowania

The Formatting bar contains several text formatting functions.

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize styles.

Icon Styles

Styles

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Ustaw styl akapitu

Ustaw styl akapitu

Nazwa czcionki

Umożliwia wybranie nazwy czcionki z listy lub bezpośrednie wprowadzenie jej z klawiatury.

Można wprowadzić nazwy kilku czcionek, rozdzielając je średnikami. Program LibreOffice wykorzystuje następną czcionkę w podanej kolejności, jeśli poprzednia nie jest dostępna.

Ikona

Nazwa czcionki

Rozmiar czcionki

Umożliwia wybranie rozmiaru czcionki z listy lub wprowadzenie rozmiaru ręcznie.

Pogrubione

Pogrubia zaznaczony tekst. Jeśli kursor znajduje się wewnątrz słowa, całe słowo zostaje pogrubione. Jeśli zaznaczony tekst lub wyraz jest już pogrubiony, pogrubienie jest usuwane.

Icon Bold

Pogrubione

Kursywa

Zamienia zaznaczony tekst na kursywę. Jeśli kursor znajduje się wewnątrz słowa, całe słowo jest zmieniane na kursywę. Jeśli zaznaczony tekst jest już pisany kursywą, formatowanie to jest usuwane.

Icon Italic

Kursywa

Podkreślenie

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

Podkreślenie

Do lewej

Wyrównuje zaznaczone akapity do lewego marginesu strony.

Icon Align Left

Wyrównaj do lewej

Do środka

Wyrównuje zaznaczone akapity do środka strony.

Icon Centered

Do prawej

Wyrównuje zaznaczone akapity do prawego marginesu strony.

Icon Align Right

Wyrównaj do prawej

Wyrównaj do lewej i prawej

Wyrównuje zaznaczone akapity do lewego i prawego marginesu strony. Można również określić opcje wyrównania ostatniego wiersza akapitu. W tym celu należy wybrać Format - Akapit - Wyrównanie.

Icon Justified

Do lewej i prawej

Toggle Ordered List

Dodaje lub usuwa numerację zaznaczonych akapitów. Aby zdefiniować format numeracji, wybierz polecenie Format - Wypunktowanie i numeracja. Aby wyświetlić pasek Wypunktowanie i numeracja, wybierz Widok - Paski narzędzi - Wypunktowanie i numeracja.

Toggle Ordered List Icon

Toggle Ordered List

Toggle Unordered List

Tworzy lub usuwa wypunktowanie dla wybranych akapitów.

Icon

Toggle Unordered List

No List

Removes numbering or bullets and list indenting for the current paragraph or selected paragraphs.

Icon No List

No List

Decrease Indent

Kliknij ikonę Zmniejsz wcięcie, aby zmniejszyć lewe wcięcie bieżącego akapitu lub zawartości komórki i ustawić to wcięcie na następnej domyślnej pozycji tabulatora.

Icon

Zmniejsz wcięcie

Increase Indent

Click the Increase Indent icon to increase the left indent of the current paragraph or cell content and set it to the next default tab position.

Icon

Zwiększ wcięcie

Kolor czcionki

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Ikona

Kolor czcionki

Highlighting

Applies current highlighting color to the text selection.

Character Highlighting Color Icon

Character Highlighting Color icon

Kolor tła

Kliknij, aby otworzyć pasek narzędzi, gdzie można kliknąć kolor tła akapitu. Kolor stosowany jest do tła bieżącego akapitu lub wybranych akapitów.

Icon Background color

Kolor tła

Dodatkowe ikony

Zwiększ czcionkę

Zwiększa rozmiar czcionki dla zaznaczonego tekstu.

Zmniejsz czcionkę

Zmniejsza rozmiar czcionki dla zaznaczonego tekstu.

Jeśli jest włączona obsługa CTL, wyświetlane są dwie dodatkowe ikony.

Z lewej do prawej

left to right icon

Tekst jest wprowadzany od lewej do prawej.

Z prawej do lewej

right to left icon

Tekst sformatowany w złożonym języku układu tekstu jest wprowadzany od prawej do lewej.

Please support us!