Pasek formatowania

Pasek formatowania zawiera kilka funkcji formatowania tekstu.

Określa, czy pokazać, czy ukryć okno Style, w którym można przypisywać i organizować style.

Ikona stylów

Style

Ustaw styl akapitu

Przypisuje styl do bieżącego akapitu, wybranych akapitów lub wybranego obiektu.

Ustaw styl akapitu

Ustaw styl akapitu

Nazwa czcionki

Umożliwia wybranie nazwy czcionki z listy lub bezpośrednie wprowadzenie jej z klawiatury.

Można wprowadzić nazwy kilku czcionek, rozdzielając je średnikami. Program LibreOffice wykorzystuje następną czcionkę w podanej kolejności, jeśli poprzednia nie jest dostępna.

Ikona

Nazwa czcionki

Rozmiar czcionki

Umożliwia wybranie rozmiaru czcionki z listy lub wprowadzenie rozmiaru ręcznie.

Pogrubione

Pogrubia zaznaczony tekst. Jeśli kursor znajduje się wewnątrz słowa, całe słowo zostaje pogrubione. Jeśli zaznaczony tekst lub wyraz jest już pogrubiony, pogrubienie jest usuwane.

Ikona pogrubienia

Pogrubione

Kursywa

Zamienia zaznaczony tekst na kursywę. Jeśli kursor znajduje się wewnątrz słowa, całe słowo jest zmieniane na kursywę. Jeśli zaznaczony tekst jest już pisany kursywą, formatowanie to jest usuwane.

Ikona kursywy

Kursywa

Podkreślenie

Podkreśla lub usuwa podkreślenia z zaznaczonego tekstu.

Ikona podkreślenia

Podkreślenie

Do lewej

Wyrównuje zaznaczone akapity do lewego marginesu kontenera.

Ikona wyrónania do lewej

Wyrównaj do lewej

Do środka

Wyśrodkowuje zaznaczone akapity w otaczającym kontenerze.

Ikona do środka

Do prawej

Wyrównuje zaznaczone akapity do prawego marginesu kontenera.

Ikona wyrównania do prawej

Wyrównaj do prawej

Do lewej i prawej

Wyrównuje zaznaczone akapity do lewego i prawego marginesu kontenera. Jeśli chcesz, możesz także określić opcje wyrównania ostatniego wiersza akapitu, wybierając Format - Akapit - Wyrównanie.

Ikona do lewej i prawej

Do lewej i prawej

Lista uporządkowana

Dodaje lub usuwa numerację z wybranych akapitów.

Ikona listy uporządkowanej

Przełącz listę uporządkowaną

Lista nieuporządkowana

Tworzy lub usuwa wypunktowanie dla wybranych akapitów.

Ikona listy nieuporządkowanej

Przełącz listę nieuporządkowaną

Bez listy

Usuwa numerację lub znaki wypunktowania i wcięcia listy bieżącego akapitu lub wybranych akapitów.

Ikona braku listy

Bez listy

Zmniejsz wcięcie

Kliknij ikonę Zmniejsz wcięcie, aby zmniejszyć lewe wcięcie bieżącego akapitu lub zawartości komórki i ustawić to wcięcie na następnej domyślnej pozycji tabulatora.

Ikona

Zmniejsz wcięcie

Zwiększ wcięcie

Kliknij ikonę Zwiększ wcięcie, aby zwiększyć lewe wcięcie bieżącego akapitu lub zawartości komórki i ustawić je na następną domyślną pozycję tabulatora.

Ikona

Zwiększ wcięcie

Kolor czcionki

Kliknij, aby zastosować bieżący kolor czcionki do zaznaczonych znaków. Możesz także kliknąć tutaj, a następnie przeciągnąć zaznaczenie, aby zmienić kolor tekstu. Kliknij strzałkę obok ikony, aby otworzyć pasek narzędzi Kolor czcionki.

Ikona koloru czcionki

Kolor czcionki

Wyróżnianie

Stosuje bieżący kolor wyróżniania do zaznaczania tekstu.

Ikona koloru wyróżniania znaków

Ikona koloru wyróżniania znaków

Kolor tła

Kliknij, aby otworzyć pasek narzędzi, gdzie można kliknąć kolor tła akapitu. Kolor stosowany jest do tła bieżącego akapitu lub wybranych akapitów.

Ikona koloru tła

Kolor tła

Dodatkowe ikony

Zwiększ czcionkę

Zwiększa rozmiar czcionki dla zaznaczonego tekstu.

Zmniejsz czcionkę

Zmniejsza rozmiar czcionki dla zaznaczonego tekstu.

Jeśli jest włączona obsługa CTL, wyświetlane są dwie dodatkowe ikony.

Od lewej do prawej

Ikona od lewej do prawej

Tekst jest wprowadzany od lewej do prawej.

Od prawej do lewej

Ikona do prawej do lewej

Tekst sformatowany w języku używającym złożonego układu tekstu jest wprowadzany od prawej do lewej.

Prosimy o wsparcie!