Style

Zawiera polecenia do stosowania, tworzenia, edytowania, aktualizowania, ładowania i zarządzania stylami w dokumencie tekstowym.

Wpisy stylów tekstu

Wpisy zawierają najpopularniejsze style akapitu, znaku i listy. Kliknij styl, który chcesz zastosować.

tip

Możesz dostosować listę wpisów stylów za pomocą menu Narzędzia - Dostosuj. Ponieważ style niestandardowe należą do rzeczywistego dokumentu, pamiętaj o przechowywaniu dostosowanego menu w zakresie dokumentu.


Edycja stylu

Otwiera okno dialogowe Styl akapitu bieżącego akapitu.

Zaktualizuj zaznaczony styl

Zaktualizuj styl akapitu za pomocą formatowania bezpośredniego zastosowanego do bieżącego akapitu.

Nowy styl z zaznaczenia

Dodaje styl akapitu z ustawieniami bieżącego zaznaczenia. Należy wprowadzić nazwę stylu.

Załaduj style z szablonu

Importuj style z innego dokumentu lub szablonu do bieżącego dokumentu.

Zarządzaj stylami

Otwiera obszar Style na pasku bocznym.

Prosimy o wsparcie!