Tabela

Pokazuje wszystkie polecenia służące do wstawiania, edycji, usuwania tabel i jej elementów w dokumentach tekstowych.

Wstaw tabelę

Wstawia nową tabelę.

Wstaw

Opens a submenu with the following command options:

Rows Above

Insert a row above the row where the cursor is currently placed.

Rows Below

Insert a row below the row where the cursor is currently placed.

Rows

Opens dialog box for inserting rows.

Columns Before

Insert a column before the column where the cursor is currently placed.

Columns After

Insert a column before the column where the cursor is currently placed.

Columns

Opens dialog box for inserting columns.

Usuń

Opens a submenu with the following command options:

Wiersze

Usuwa zaznaczone wiersze.

Kolumny

Usuwa zaznaczone kolumny.

Tabela

Usuwa bieżącą tabelę.

Zaznacz

Opens a submenu with the following command options:

Komórka

Zaznacza bieżącą komórkę.

Wiersz

Zaznacza bieżący wiersz.

Kolumna

Zaznacza bieżącą kolumnę.

Tabela

Zaznacza bieżącą tabelę.

Size

Opens a submenu with the following command options:

Wysokość wiersza

Otwiera okno dialogowe w którym można zmienić wysokość wiersza.

Minimize Row Height

Set the row height to the smallest possible for the content in each selected row.

Optymalna wysokość wiersza

Automatycznie dostosowuje wysokość wierszy do zawartości komórek. To ustawienie jest domyślne dla nowych tabel.

Rozmieść wiersze równomiernie

Wyrównuje wysokość zaznaczonych wierszy tak, aby pasowała do najwyższego wiersza w zaznaczeniu.

Column Width

Otwiera okno dialogowe w którym można zmienić szerkość kolumny.

Minimize Column Width

Set column width to the smallest possible for the content in each selected column.

Optymalna szerokość kolumny

Automatycznie dostosowuje szerokość kolumny do zawartości komórek. Zmiana szerokości kolumny nie ma wpływu na szerokość pozostałych kolumn w tabeli. Szerokość tabeli nie może być większa niż szerokość strony.

Rozmieść kolumny równomiernie

Wyrównuje szerokość zaznaczonych kolumn tak, aby pasowała do najszerszej kolumny w zaznaczeniu. Całkowita szerokość tabeli nie może przekroczyć szerokości strony.

Scal komórki

Łączy zawartość zaznaczonych komórek tabeli w pojedynczą komórkę.

Podziel komórki

Splits the cell or group of cells horizontally or vertically into the number of cells that you enter.

Scal tabelę

Łączy dwie następujące po sobie tabele w jedną. Łączone tabele muszą ze sobą bezpośrednio sąsiadować i nie mogą być rozdzielone pustym akapitem.

Podziel tabelę

Dzieli bieżącą tabelę na dwie oddzielne tabele w punkcie umieszczenia kursora. Dostęp do tego polecenia można uzyskać również przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy wewnątrz komórki tabeli.

Protect Cells

Zapobiega modyfikacji zawartości zaznaczonych komórek.

Unprotect Cells

Usuwa ochronę komórek dla wszystkich wybranych komórek w bieżącej tabeli.

AutoFormat Styles

Automatycznie stosuje formaty w bieżącej tabeli, w tym czcionki, cieniowanie i obramowania.

Format liczb

Opens a dialog where you can specify the format of numbers in the table.

Number Recognition

Toggles the setting for automatically recognizing numbers or dates that you enter into a table cell, converting them from text to an appropriate number format.

Konwertuj

Opens a submenu with the following command options:

Tekst na tabelę

Otwiera okno dialogowe , w którym można konwertować zaznaczony tekst na tabelę.

Tabela na tekst

Otwiera okno dialogowe , w którym można konwertować bieżącą tabelę na tekst.

Text Formula

Otwiera pasek formuły, za pomocą którego można wprowadzać lub edytować formułę.

Sortuj

Sortuje zaznaczone akapity lub wiersze tabeli w alfabetycznie lub liczbowo. Możnesz zdefiniować do trzech kluczy sortowania, oraz połączyć klucze alfanumeryczne i liczbowe.

Properties

Określa właściwości zaznaczonej tabeli, na przykład jej nazwę, wyrównanie, odstępy, szerokość kolumn, obramowanie i tło.

Please support us!