Format

Zawiera polecenia służące formatowaniu układu i zawartości dokumentu.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Spacing

Opens a submenu where you can choose text spacing commands.

Align Text

Opens a submenu where you can align text and objects.

Klonuj formatowanie

Najpierw zaznacz fragment tekstu lub obiekt, po czym kliknij tę ikonę. Następnie kliknij inny tekst lub przeciągnij przez niego albo kliknij obiekt, aby zastosować takie samo formatowanie.

Wyczyść formatowanie bezpośrednie

Removes direct formatting from the selection.

Znak

Zmienia czcionkę i formatowanie czcionki zaznaczonych znaków.

Akapit

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Lists

Opens a submenu where you can modify the formatting of list paragraphs.

Wypunktowanie i numeracja

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Page Style

Specify the formatting styles and the layout for the current page style, including page margins, headers and footers, and the page background.

Title Page

Opens a dialog where you can design a title page.

Comments

When comments are present, the character dialog is presented. Changes to font and font formatting are applied to all comments.

Przewodnik fonetyczny dla języków azjatyckich

Allows you to add comments next to Asian characters to serve as a pronunciation guide.

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie – Ustawienia językowe – Języki.

Kolumny

Określa liczbę i układ kolumn w stylu strony, ramce lub sekcji.

Watermark

Insert a watermark text in the current page style background.

Sekcje

Zmienia właściwości sekcji znajdujących się w dokumencie. Aby wstawić sekcję, zaznacz tekst lub kliknij w dokumencie, a następnie wybierz Wstaw - Sekcja.

Obraz

Formatuje rozmiar, pozycję i inne właściwości wybranego obrazu.

Text Box and Shape

Opens a submenu to edit the properties of the selected textbox or shape.

Frame and Object

Opens a submenu to link and unlink frames, and edit properties of a selected frame.

Nazwa

Przypisuje nazwę zaznaczonemu obiektowi, umożliwiając jego szybkie odnalezienie w Nawigatorze.

Opis

Przypisuje tytuł i opis do zaznaczonego obiektu. Są one używane przez funkcje ułatwień dostępu oraz jako alternatywne znaczniki podczas eksportu dokumentu.

Zakotwiczenie

Ustawia opcje zakotwiczenia zaznaczonego obiektu.

Opływanie tekstu

Określa sposób, w jaki tekst ma opływać obiekt. Można także określić odstępy między tekstem a obiektem.

Rozmieść

Changes the stacking order of the selected object(s).

Rotate or Flip

Opens a submenu where you can rotate or and flip a selected shape or image. Text boxes can only be rotated.

Grupa

Grupa łączy zaznaczone obiekty, umożliwiając ich poruszanie oraz formatowanie w taki sam sposób, jak w przypadku pojedynczego obiektu.

Please support us!