Format

Zawiera polecenia służące formatowaniu układu i zawartości dokumentu.

Tekst

Otwiera podmenu, w którym możesz wybrać polecenia formatowania tekstu.

Odstępy

Otwiera podmenu, w którym możesz wybrać polecenia odstępów między tekstem.

Wyrównaj tekst

Otwiera podmenu, w którym można wyrównać tekst i obiekty.

Klonuj formatowanie

Najpierw zaznacz fragment tekstu lub obiekt, po czym kliknij tę ikonę. Następnie kliknij inny tekst lub przeciągnij przez niego albo kliknij obiekt, aby zastosować takie samo formatowanie.

Wyczyść formatowanie bezpośrednie

Removes direct formatting from the selection.

Znak

Zmienia czcionkę i formatowanie czcionki zaznaczonych znaków.

Akapit

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Listy

Otwiera podmenu, w którym możesz modyfikować formatowanie akapitów listy.

Wypunktowanie i numeracja

Dodaje numerację lub punktory do bieżącego akapitu lub do wybranych akapitów i umożliwia edycję formatu numeracji lub punktorów.

Styl strony

Określ style formatowania i układ bieżącego stylu strony, w tym marginesy strony, główki i stopki oraz tło strony.

Strona tytułowa

Otwiera okno dialogowe, w którym można zaprojektować stronę tytułową.

Komentarze

Gdy obecne są komentarze, wyświetlane jest okno dialogowe znaku. Zmiany w czcionce i formatowaniu czcionki są stosowane do wszystkich komentarzy.

Przewodnik fonetyczny dla języków azjatyckich

Allows you to add comments next to Asian characters to serve as a pronunciation guide.

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie – Ustawienia językowe – Języki.

Kolumny

Określa liczbę i układ kolumn w stylu strony, ramce lub sekcji.

Znak wodny

Wstaw tekst znaku wodnego w tle bieżącego stylu strony.

Sekcje

Zmienia właściwości sekcji znajdujących się w dokumencie. Aby wstawić sekcję, zaznacz tekst lub kliknij w dokumencie, a następnie wybierz Wstaw - Sekcja.

Obraz

Formatuje rozmiar, pozycję i inne właściwości wybranego obrazu.

Pole tekstowe i kształt

Otwiera podmenu umożliwiające edycję właściwości zaznaczonego pola tekstowego lub kształtu.

Ramka i obiekt

Otwiera podmenu umożliwiające łączenie i rozłączanie ramek oraz edytowanie właściwości wybranej ramki.

Nazwa

Przypisuje nazwę zaznaczonemu obiektowi, umożliwiając jego szybkie odnalezienie w Nawigatorze.

Opis

Assigns a text alternative and a description to the selected object. These texts are available as alternative tags in your document for use by accessibility tools. They are also available as tags for images when you export the document.

Anchor

Shows anchoring options for the selected object.

Opływanie tekstu

Określa sposób, w jaki tekst ma opływać obiekt. Można także określić odstępy między tekstem a obiektem.

Rozmieść

Changes the stacking order of the selected object(s).

Obróć lub odbij

Otwiera podmenu, w którym można obracać lub odwracać wybrany kształt lub obraz. Pola tekstowe można tylko obracać.

Grupa

Grupa łączy zaznaczone obiekty, umożliwiając ich poruszanie oraz formatowanie w taki sam sposób, jak w przypadku pojedynczego obiektu.

Prosimy o wsparcie!