Wstaw

Menu Wstaw zawiera polecenia służące do wstawiania nowych elementów do dokumentu. Obejmuje to obrazy, multimedia, wykresy, obiekty z innych aplikacji, hiperłącza, komentarze, symbole, przypisy i sekcje.

Podział strony

Wstawia ręczny podział strony w bieżącej pozycji kursora i umieszcza kursor na początku następnej strony.

Więcej podziałów

Podmenu z dodatkowymi podziałami wierszy, kolumn i stron

Obraz

Otwiera okno dialogowe wyboru pliku, aby wstawić obraz do bieżącego dokumentu.

Wykres

Władza wykres na podstawie danych z zakresu komórki lub tabeli lub z domyślnymi danymi.

Media

To podmenu prezentuje źródła, z których można wstawić obraz, plik audio lub wideo.

Obiekt OLE

Wstawia do dokumentu osadzony lub połączony obiekt, w tym formuły, kody QR i obiekty OLE.

Kształt

To podmenu zawiera kształty jak linia, koło, trójkąt i kwadrat lub kształt symbolu jak uśmiechnięta buzia, serce i kwiaty, które mogą być wstawione do dokumentu.

Sekcja

Wstawia sekcję tekstu w miejscu kursora w dokumencie. Możesz także zaznaczyć blok tekstu, a następnie wybrać to polecenie, aby utworzyć sekcję. Możesz użyć sekcji, aby wstawić bloki tekstu z innych dokumentów, zastosować niestandardowe układy kolumn lub chronić lub ukryć bloki tekstu, jeśli spełniony jest warunek.

Tekst z pliku

Wstawia w bieżący dokument zawartość innego dokumentu w miejscu położenia kursora.

Pole tekstowe

Rysuje poziome pole tekstowe w miejscu przeciągniętym myszą w bieżącym dokumencie. Przeciągnij pole tekstowe w dowolnym miejscu dokumentu tak, aby uzyskać żądaną wielkość. Następnie wpisz lub wklej tekst.

Komentarz

Wstawia komentarz wokół zaznaczonego tekstu, slajdu prezentacji, strony rysunku lub w bieżącej pozycji kursora arkusza kalkulacyjnego.

Ramka

To podmenu zawiera zarówno interaktywne i nieinteraktywne sposoby wstawiania ramki.

Fontwork

Otwiera okno dialogowe Fontwork, z którego można wstawić stylowy tekst, niemożliwy do wstawienia przez standardowe formatowanie tekstu w dokumencie.

Podpis

Dodaje numerowany podpis do wybranego obrazu, tabeli, wykresu, ramki lub kształtu. Możesz również uzyskać dostęp do tego polecenia klikając prawym przyciskiem myszy element, do którego chcesz dodać podpis.

Hiperłącze

Otwiera okno dialogowe umożliwiające edycję hiperłączy.

Zakładka

Wstawia zakładkę w miejscu kursora. Następnie możesz użyć Nawigatora, aby szybko przejść do zaznaczonej lokalizacji w późniejszym czasie. W dokumencie HTML zakładki są konwertowane na zakotwiczenia, do których można przejść z hiperłącza.

Odsyłacz

W tym miejscu wstawiane są odwołania lub pola odwołań do bieżącego dokumentu. Odwołania są polami, do których istnieją odwołania w tym samym dokumencie lub wewnątrz dokumentów podrzędnych dokumentu głównego.

Znak specjalny

Pozwala użytkownikowi wstawiać znaki z zakresu symboli znajdujących się w zainstalowanych czcionkach.

Znacznik formatowania

Otwiera podmenu służące do wstawiania specjalnych znaczników formatowania takich jak spacja nierozdzielająca, łącznik miękki i podział opcjonalny.

Pozioma linia

Wstawia poziomą linię na bieżącej pozycji kursora.

Przypis dolny i końcowy

Menu zawiera polecenia wstawiające przypis dolny i końcowy z lub bez dodatkowej interakcji użytkownika.

Spis treści i indeks

Otwiera menu umożliwiające wstawienie indeksu lub wpisu bibliograficznego, jak również spisu treści, indeksów i/lub bibliografii.

Numer strony

Wstawia bieżący numer strony jako pole na pozycji kursora. Domyślne ustawienia dla tej opcji używają stylu znaku Numer strony.

Pole

Podmenu wyświetla listę najpowszechniejszych typów pola, które można wstawić do dokumentu w bieżącej pozycji kursora. Aby wyświetlić wszystkie dostępne pola, wybierz Więcej pól.

Główka i stopka

To podmenu zawiera polecenia dodające oraz usuwające główki i stopki stron.

Koperta

Tworzy kopertę. Na trzech zakładkach można określić adresata i nadawcę, pozycję i format obu adresów, rozmiar koperty i orientację koperty.

Wiersz podpisu

Wstaw pole graficzne przedstawiające wiersz podpisu dokumentu.

Prosimy o wsparcie!