Widok

To menu zawiera polecenia kontrolujące wyświetlanie dokumentu na ekranie.

Normaly

Pokazuje wygląd dokumentu po jego wydrukowaniu.

Web

Wyświetla dokument, tak jakby był wyświetlany w przeglądarce internetowej. To użyteczne narzędzie podczas tworzenia dokumentów HTML.

User Interface

Opens the Select Your Preferred User Interface dialog to let you choose the user interface layout for LibreOffice.

Tekst źródłowy HTML

Wyświetla tekst źródłowy bieżącego dokumentu HTML. Widok ten jest dostępny podczas tworzenia nowego dokumentu HTML lub edycji już istniejącego.

Paski narzędzi

Otwiera podmenu umożliwiające pokazywanie i ukrywanie pasków narzędzi. Pasek narzędzi zawiera ikony i opcje pozwalające na szybki dostęp do poleceń LibreOffice.

Pasek stanu

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

Linijki

Zawiera podmenu służące pokazywaniu lub ukrywaniu poziomych i pionowych linijek.

Paski przewijania

Pokazuje lub ukrywa poziomy i pionowy pasek przewijania, służący do zmiany obszaru widoczności dokumentu, niemieszącego się w oknie.

Grid and Help Lines

Toggle the visibility of grid points and guide lines to help object moving and precise position in the current sheet.

Formatting Marks

Pokazuje znajdujące się w tekście ukryte symbole formatowania, takie jak znaki akapitu, podziały wierszy, tabulatory i spacje.

Granice tekstu

Pokazuje lub ukrywa granice drukowalnego obszaru strony. Linie granic nie są drukowane.

Granice tabeli

Wyświetla lub ukrywa krawędzie komórek tabeli, które nie mają ustalonych krawędzi. Granice są widoczne tylko na ekranie i nie są drukowane.

Obrazy i wykresy

Pokazuje lub ukrywa obiekty graficzne takie jak obrazy i wykresy wewnątrz dokumentu.

Show Whitespace

Displays the document with the top and bottom margins, header and footer and a gap between pages. Uncheck to collapse all the elements cited and display the document in a contiguous page stream. Hiding whitespace is only possible in Single-page view.

Show Track Changes

Shows or hides recorded changes.

Komentarze

Pokaż lub ukryj komentarze dokumentu oraz odpowiedzi do nich.

Resolved comments

Show or hide resolved comments.

Cieniowanie pól

Pokazuje lub ukrywa cieniowanie wokół pól w dokumencie, w tym spacji nierozdzielających, łączników miękkich, indeksów i przypisów dolnych.

Nazwy pól

Przełącza pomiędzy pokazywaniem pól jako nazwami pól lub wartościami pól. Cześć zawartości pól może zostać niewyświetlona jeśli wyświetlone nazwy pól są aktywne, a jednocześnie wyświetlone wartości pól są nieaktywne.

Field Hidden Paragraphs

Pokazuje lub ukrywa ukryte akapity. Użycie tej opcji ma wpływ tylko na wyświetlanie ukrytych akapitów na ekranie i nie dotyczy ich drukowania.

Panel boczny

Panel boczny to pionowy, graficzny interfejs użytkownika, który dostarcza głównie funkcje kontekstowych właściwości, zarządzania stylami, nawigowania dokumentem i galerii multimediów.

Styles (Sidebar)

Obszar Style w panelu bocznym umożliwia stosowanie, tworzenie, edycję, dodawanie i usuwanie stylów formatowania. Aby zaaplikować styl kliknij dwukrotnie.

Galeria

Otwiera obszar Galerii w panelu bocznym, z którego wybrać można obrazy i pliki dźwiękowe do wstawienia do dokumentu.

Navigator

Shows or hides the Navigator window, where you can quickly jump to different parts of your document. Navigator is also available as a deck of the Sidebar. You can also use the Navigator to insert elements from the current document or other open documents, and to organize master documents. To edit an item in the Navigator, right-click the item, and then choose a command from the context menu. If you want, you can dock the Navigator at the edge of your workspace.

Źródła danych

Wyświetla listę baz danych zarejestrowanych w LibreOffice i umożliwia zarządzanie ich zawartością.

Pełny ekran

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

Powiększenie

Pomniejsza lub powiększa obraz wyświetlany przez program LibreOffice.

Please support us!