Widok

To menu zawiera polecenia do sterowania wyświetlaniem dokumentu na ekranie, zmiany interfejsu użytkownika i dostępu do paneli paska bocznego.

Układ normalny

Wyświetla wygląd dokumentu po wydrukowaniu.

Układ sieciowy

Wyświetla dokument, tak jakby był wyświetlany w przeglądarce internetowej. To użyteczne narzędzie podczas tworzenia dokumentów HTML.

Interfejs użytkownika

Otwiera okno dialogowe Wybierz preferowany interfejs użytkownika, aby wybrać układ interfejsu użytkownika w LibreOffice.

Tekst źródłowy HTML

Wyświetla tekst źródłowy bieżącego dokumentu HTML. Widok ten jest dostępny podczas tworzenia nowego dokumentu HTML lub edycji już istniejącego.

Paski narzędzi

Otwiera podmenu umożliwiające pokazywanie i ukrywanie pasków narzędzi. Pasek narzędzi zawiera ikony i opcje pozwalające na szybki dostęp do poleceń LibreOffice.

Pasek stanu

Pokazuje lub ukrywa pasek stanu na dolnej krawędzi okna.

Linijki

Zawiera podmenu służące pokazywaniu lub ukrywaniu poziomych i pionowych linijek.

Paski przewijania

Pokaż lub ukryj poziome i pionowe paski przewijania, które służą do zmiany widocznego obszaru dokumentu, który nie pasuje w oknie.

Siatka i linie pomocnicze

Przełącz widoczność punktów siatki i linii prowadzących, aby pomóc obiektowi w poruszaniu się i precyzyjnym położeniu na bieżącej stronie.

Znaczniki formatowania

Pokazuje znajdujące się w tekście ukryte symbole formatowania, takie jak znaki akapitu, podziały wierszy, tabulatory i spacje.

Granice tekstu

Pokazuje lub ukrywa granice drukowalnego obszaru strony. Linie granic nie są drukowane.

Granice tabel

Pokazuje lub ukrywa krawędzie komórek tabeli, które nie mają ustawionych krawędzi. Granice są widoczne tylko na ekranie i nie są drukowane.

Obrazy i wykresy

Pokaż lub ukryj obiekty graficzne, takie jak obrazy i wykresy, w dokumencie.

Pokaż białe znaki

Wyświetla dokument z górnym i dolnym marginesem, główką i stopką oraz przerwą między stronami. Jeśli odznaczysz tę opcję, wszystkie te elementy zostaną ukryte, a strony dokumentu będą przylegać do siebie. Ukrywanie pustego miejsca jest możliwe tylko w trybie widoku pojedynczej strony.

Pokaż śledzenie zmian

Pokazuje lub ukrywa zarejestrowane zmiany.

Pokaż lub ukryj komentarze dokumentu oraz odpowiedzi do nich.

Rozwiązane komentarze

Pokaż lub ukryj rozwiązane komentarze.

Cieniowanie pól

Pokazuje lub ukrywa cieniowanie wokół pól w dokumencie, w tym spacji nierozdzielających, łączników miękkich, indeksów i przypisów dolnych.

Nazwy pól

Przełącza pomiędzy pokazywaniem pól jako nazwami pól lub wartościami pól. Cześć zawartości pól może zostać niewyświetlona jeśli wyświetlone nazwy pól są aktywne, a jednocześnie wyświetlone wartości pól są nieaktywne.

Pokaż ukryte akapity

Pokazuje lub ukrywa ukryte akapity. Użycie tej opcji ma wpływ tylko na wyświetlanie ukrytych akapitów na ekranie i nie dotyczy ich drukowania.

Panel boczny

Panel boczny to pionowy graficzny interfejs użytkownika, który przede wszystkim zapewnia właściwości kontekstowe, zarządzanie stylami, nawigację dokumentów, galerię multimediów i więcej funkcji.

Zarządzaj stylami

Obszar Style w panelu bocznym umożliwia stosowanie, tworzenie, edycję, dodawanie i usuwanie stylów formatowania. Aby zaaplikować styl kliknij dwukrotnie.

Galeria

Otwiera obszar Galerii w panelu bocznym, z którego wybrać można obrazy i pliki dźwiękowe do wstawienia do dokumentu.

Nawigator

Pokazuje lub ukrywa okno Nawigatora, w którym można szybko przejść do różnych części dokumentu.

Źródła danych

Wyświetla listę baz danych zarejestrowanych w LibreOffice i umożliwia zarządzanie ich zawartością.

Pełny ekran

Pokazuje lub ukrywa menu i paski narzędzi w programie Writer lub Calc. Aby wyjść z trybu pełnego ekranu, kliknij przycisk Pełny ekran lub naciśnij klawisz Esc.

Powiększenie

Otwiera okno dialogowe Powiększenie i widok układu, w którym możesz ustawić współczynnik powiększenia w celu wyświetlenia bieżącego dokumentu.

Prosimy o wsparcie!