Plik

Zawiera polecenia służące pracy z dokumentami, takie jak otwórz nowy dokument czy zamknij aplikację.

Nowy

Tworzy nowy dokument LibreOffice.

Otwórz

Opens a local or remote file, or imports one.

Open Remote

Opens a document located in a remote file service.

Poprzednie dokumenty

Wyświetla listę ostatnio otwieranych plików. Aby otworzyć plik z tej listy, należy kliknąć jego nazwę.

Zamknij

Zamyka bieżący dokument bez wychodzenia z programu.

Kreatory

Prowadzi użytkownika przez proces tworzenia listu służbowego lub osobistego, faksu, agendy, prezentacji i innych dokumentów.

Szablony

Umożliwia zarządzanie i edycję szablonów oraz zapisanie bieżącego pliku jako szablonu.

Załaduj ponownie

Zastępuje bieżący dokument jego ostatnio zapisaną wersją.

Wersje

Saves and organizes multiple versions of the current document in the same file. You can also open, delete and compare previous versions.

Zapisz

Zapisuje bieżący dokument.

Save Remote...

Saves a document located in a remote file service.

Zapisz jako

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

Zapisz wszystko

Zapisuje wszystkie zmodyfikowane dokumenty programu LibreOffice.

Save a Copy

Saves a copy of the actual document with another name or location.

Eksportuj

Zapisuje bieżący dokument w określonej lokalizacji pod inną nazwą i w innym formacie.

Export As

Export the document in PDF or EPUB formats.

Wyślij

Wysyła kopię bieżącego dokumentu do różnych aplikacji.

Podgląd w przeglądarce internetowej

Tworzy tymczasową kopię bieżącego dokumentu w formacie HTML, otwiera domyślną systemową przeglądarkę internetową i wyświetla w niej plik HTML.

Podgląd wydruku

Wyświetla lub zamyka podgląd wydruku strony.

Drukuj

Prints the current document, selection, or the pages that you specify. You can also set the print options for the current document. The printing options can vary according to the printer and the operating system that you use.

Ustawienia drukarki

Select the default printer for the current document.

Properties

Wyświetla właściwości bieżącego pliku, w tym statystyki, takie jak ilości wyrazów i datę jego utworzenia.

Podpisy cyfrowe

Dodaje lub usuwa podpisy cyfrowe w dokumencie. To okno dialogowe umożliwia również wyświetlenie certyfikatów.

Exit LibreOffice

Closes all LibreOffice programs and prompts you to save your changes. This command does not exist on macOS systems.

Please support us!