Menu

Poniżej wymienione są dostępne tematy pomocy dotyczące menu i okien dialogowych.

Ikona notatki

Aby było możliwe użycie poleceń menu, okno zawierające edytowany dokument musi być zaznaczone. Podobnie zaznaczenie w dokumencie obiektu jest wymagane, aby można było użyć związanych z nim poleceń menu.


Ikona ostrzeżenia

Menu są zależne od kontekstu. To znaczy, że dostępne są tylko pozycje menu właściwe dla bieżących zadań. Po umieszczeniu kursora w tekście w menu są udostępniane wszystkie polecenia związane z edycją tekstu. Po zaznaczeniu obrazu w dokumencie w menu będą dostępne wszystkie pozycje związane z edycją grafiki.


Plik

Zawiera polecenia służące pracy z dokumentami, takie jak otwórz nowy dokument czy zamknij aplikację.

Edycja

To menu zawiera polecenia pomocne przy edycji zawartości dokumentu.

Widok

To menu zawiera polecenia kontrolujące wyświetlanie dokumentu na ekranie.

Wstaw

Menu Wstaw zawiera polecenia służące wstawianiu nowych elementów w dokumencie takich jak obrazy, media, wykresy, obiekty z innych aplikacji, hiperłącze, komentarze, symbole, stopki i sekcje.

Format

Zawiera polecenia służące formatowaniu układu i zawartości dokumentu.

Style

Contains commands to apply, create, edit, update, load, and manage styles in a text document.

Form

Contains commands for activate form design mode, open control wizards and insert form controls in your text document.

Tabela

Pokazuje wszystkie polecenia służące do wstawiania, edycji, usuwania tabel i jej elementów w dokumentach tekstowych.

Narzędzia

Zawiera narzędzia językowe, galerię obiektów multimedialnych, które możesz dodawać do dokumentów oraz narzędzia konfiguracyjne.

Okno

Zawiera polecenia służące manipulowaniu i wyświetlaniu okien dokumentów.

Pomoc

Menu Pomoc umożliwia uruchomienie systemu pomocy LibreOffice.

Please support us!