Menu

Poniżej wymienione są dostępne tematy pomocy dotyczące menu i okien dialogowych.

Ikona notatki

Aby było możliwe użycie poleceń menu, okno zawierające edytowany dokument musi być zaznaczone. Podobnie zaznaczenie w dokumencie obiektu jest wymagane, aby można było użyć związanych z nim poleceń menu.


Ikona ostrzeżenia

Menu są zależne od kontekstu. To znaczy, że dostępne są tylko pozycje menu właściwe dla bieżących zadań. Po umieszczeniu kursora w tekście w menu są udostępniane wszystkie polecenia związane z edycją tekstu. Po zaznaczeniu obrazu w dokumencie w menu będą dostępne wszystkie pozycje związane z edycją grafiki.


Plik

Te polecenia dotyczą: bieżącego dokumentu, tworzenia dokumentu, otwierania istniejącego dokumentu lub zamykania aplikacji.

Edycja

To menu zawiera polecenia edycji zawartości aktualnie otwartego dokumentu.

Widok

To menu zawiera polecenia do sterowania wyświetlaniem dokumentu na ekranie, zmiany interfejsu użytkownika i dostępu do paneli paska bocznego.

Wstaw

Menu Wstaw zawiera polecenia służące do wstawiania nowych elementów do dokumentu. Obejmuje to obrazy, multimedia, wykresy, obiekty z innych aplikacji, hiperłącza, komentarze, symbole, przypisy i sekcje.

Format

Zawiera polecenia służące formatowaniu układu i zawartości dokumentu.

Style

Tabela

Pokazuje wszystkie polecenia służące do wstawiania, edycji, usuwania tabel i jej elementów w dokumentach tekstowych.

Formularz

Zawiera polecenia do aktywacji trybu projektowania formularzy, włączania/wyłączania kreatorów kontroli i wstawiania kontrolek formularzy do dokumentu.

Narzędzia

Okno

Zawiera polecenia służące manipulowaniu i wyświetlaniu okien dokumentów.

Pomoc

Menu Pomoc umożliwia uruchomienie systemu pomocy LibreOffice.

Prosimy o wsparcie!