Pasek korespondencji seryjnej

Pasek narzędzi korespondencji seryjnej zawiera polecenia dla końcowych etapów procesu korespondencji seryjnej

Aby wykonać tę operację...

Przejdź do menu Widok - Paski narzędzi i wybierz polecenie Korespondencja seryjna


Kreator korespondencji seryjnej

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters or send email messages to many recipients.

(Numer odbiorcy)

Określa numer rekordu adresu odbiorcy w celu przejrzenia dokumentu korespondencji seryjnej do odbiorcy.

Przyciski przeglądania umożliwiają przewijanie wewnątrz rekordów adresów.

Wyklucz odbiorcę

Wyklucza bieżącego adresata z listy korespondencji seryjnej.

_Edycja indywidualnego dokumentu...

Tworzy pojedynczy scalony dokument z podziałami stron między poszczególnymi odbiorcami. Nazwy i adresy odbiorców są zawarte w dokumencie, który można dostosować w razie potrzeby.

Save merged document

Save the mail merge output to file.

Print merged document

Prints the mail merge output for all or some recipients.

Send merged document as email

Sends the mail merge output as email messages to all or some recipients.

Please support us!