Pasek korespondencji seryjnej

Pasek narzędzi korespondencji seryjnej zawiera polecenia dla końcowych etapów procesu korespondencji seryjnej

Aby wykonać tę operację...

Przejdź do menu Widok - Paski narzędzi i wybierz polecenie Korespondencja seryjna


Kreator korespondencji seryjnej

Uruchamia Kreator korespondencji seryjnej w celu tworzenia listów lub wysyłania wiadomości e-mail do wielu odbiorców.

(Numer odbiorcy)

Określa numer rekordu adresu odbiorcy w celu przejrzenia dokumentu korespondencji seryjnej do odbiorcy.

Przyciski przeglądania umożliwiają przewijanie wewnątrz rekordów adresów.

Wyklucz odbiorcę

Wyklucza bieżącego adresata z listy korespondencji seryjnej.

_Edycja indywidualnego dokumentu...

Tworzy pojedynczy dokument wynikowy z podziałami stron między poszczególnymi odbiorcami. Nazwy i adresy odbiorców są zawarte w dokumencie, który można dostosować w razie potrzeby.

Zapisz dokument wynikowy

Zapisz wyniki korespondencji seryjnej do pliku.

Drukuj dokument wynikowy

Drukuje wyniki korespondencji seryjnej dla wszystkich lub niektórych odbiorców.

Wyślij dokument wynikowy jako e-mail

Wysyła wyniki korespondencji seryjnej jako wiadomości e-mail do wszystkich lub niektórych odbiorców.

Prosimy o wsparcie!