Opływanie obiektów przez tekst

Zawijanie tekstu wokół obiektu

 1. Zaznacz obiekt.

 2. Wybierz polecenie Format - Ramka i obiekt - Właściwości, a następnie kliknij kartę Opływanie, aby wybrać styl opływania, który chcesz zastosować.

  Bieżący styl opływania jest oznaczony przez symbol wyboru.

Edycja właściwości zawijania

 1. Zaznacz obiekt.

 2. Wybierz polecenie Format - Ramka i obiekt - Właściwości, a następnie kliknij kartę Opływanie.

 1. Ustaw pozostałe opcje.

 2. Kliknij przycisk OK.

Zmiana zawijania konturów obrazu

Kształt opływania tekstu wokół obiektu można zmienić.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy grafikę, a następnie wybierz Opływanie - Edycja konturu.

 1. Użyj narzędzi, aby narysować nowy kontur, a następnie kliknij ikonę Zastosuj (zielony znak wyboru).

 2. Zamknij okno Edytor konturu.

Prosimy o wsparcie!