Liczenie słów

  1. Licznik słów i znaków jest wyświetlany na pasku statusu i stale aktualizowany w trakcie edycji.

  2. Jeśli chcesz policzyć słowa tylko w wybranym fragmencie tekstu, zaznacz go.

  3. Aby wyświetlić rozszerzone statystyki, takie jak licznik znaków bez spacji, należy dwukrotnie kliknąć licznik słów na pasku statusu lub wybrać Narzędzia - Licznik słów.

W jaki sposób są liczone wyrazy w programie LibreOffice?

Domyślnie każdy ciąg znaków między dwoma odstępami jest liczony jako wyraz. Myślniki, znaki tabulatora, podziału wiersza i podziału akapitu również są traktowane jako separatory wyrazów.

Wyrazy z zawsze widocznym łącznikiem, jak np. e-mail, on-line, user/config, są liczone jako jeden wyraz.

Wyrazy mogą się składać z liter, cyfr i znaków specjalnych. W poniższym tekście policzone zostaną cztery wyrazy: abc123 1.23 "$" http://www.example.com.

Aby dodać niestandardowy znak będący w granicach słowa, wybierz - LibreOffice Writer - Ogólne i dodaj znak w polu Dodatkowe separatory.

Ikona wskazówki

Aby otrzymać więcej informacji statystycznych na temat dokumentu wybierz Plik - Właściwości - Statystyka.


Prosimy o wsparcie!