Wyrazy bliskoznaczne

Użyj słownika wyrazów bliskoznacznych, aby wyszukać synonimy lub terminy pokrewne.

  1. Kliknij wyraz, do którego chcesz zastosować wyszukiwanie lub zamianę.

  2. Wybierz polecenie Narzędzia - Język - Wyrazy bliskoznaczne lub naciśnij kombinację klawiszy + F7.

  3. Kliknij pozycję na liście Zamienniki w celu skopiowania wyrazu pokrewnego do pola tekstowego "Zamień na".

  4. Można również dwukrotnie kliknąć pozycję, aby wyszukać wyrazy pokrewne dla tego terminu. Pozycję można wybrać przez naciśnięcie klawiszy strzałki w dół lub w górę na klawiaturze. Następnie naciśnij klawisz Return, aby zamienić wyraz, lub spację, aby rozpocząć wyszukiwanie wyrazów pokrewnych.

  5. Kliknij przycisk Zamień.

Domyślnie w słowniku wyrazów bliskoznacznych używany jest język wyrazu zaznaczonego w dokumencie, o ile zainstalowano bibliotekę słownika wyrazów bliskoznacznych tego języka. Używany język wyświetlany jest na pasku tytułowym okna dialogowego Wyrazy bliskoznaczne.

note

Aby wyszukać słowo w innym języku, kliknij przycisk Język i wybierz jeden z zainstalowanych języków słownika wyrazów bliskoznacznych. Biblioteka słownika wyrazów bliskoznacznych może nie być dostępna dla wszystkich zainstalowanych języków. Możesz zainstalować języki z biblioteką słownika wyrazów bliskoznacznyc ze strony internetowej Rozszerzenia.


Jeśli dla języka wyrazu zainstalowano bibliotekę słownika wyrazów bliskoznacznych, w menu kontekstowym wyrazu występuje podmenu Synonimy. Z podmenu wybierz jeden z terminów, aby nim zastąpić zaznaczony wyraz.

Prosimy o wsparcie!