Wyrazy bliskoznaczne

Do wyszukiwania synonimów lub wyrazów pokrewnych służy słownik wyrazów bliskoznacznych.

  1. Kliknij wyraz, do którego chcesz zastosować wyszukiwanie lub zamianę.

  2. Wybierz polecenie Narzędzia - Język - Wyrazy bliskoznaczne lub naciśnij kombinację klawiszy + F7.

  3. Kliknij pozycję na liście Zamienniki w celu skopiowania wyrazu pokrewnego do pola tekstowego "Zamień na".

  4. Można również dwukrotnie kliknąć pozycję, aby wyszukać wyrazy pokrewne dla tego terminu. Pozycję można wybrać przez naciśnięcie klawiszy strzałki w dół lub w górę na klawiaturze. Następnie naciśnij klawisz Return, aby zamienić wyraz, lub spację, aby rozpocząć wyszukiwanie wyrazów pokrewnych.

  5. Kliknij przycisk Zamień.

Domyślnie w słowniku wyrazów bliskoznacznych używany jest język wyrazu zaznaczonego w dokumencie, o ile zainstalowano bibliotekę słownika wyrazów bliskoznacznych tego języka. Używany język wyświetlany jest na pasku tytułowym okna dialogowego Wyrazy bliskoznaczne.

Ikona notatki

To look up the word in a different language, click the Language button, and select one of the installed thesaurus languages. A thesaurus library may not be available for all installed languages. You can install languages with a thesaurus library from the Extensions web page.


Jeśli dla języka wyrazu zainstalowano bibliotekę słownika wyrazów bliskoznacznych, w menu kontekstowym wyrazu występuje podmenu Synonimy. Z podmenu wybierz jeden z terminów, aby nim zastąpić zaznaczony wyraz.

Sprawdzanie pisowni i gramatyki

Dzielenie wyrazów

Wyrazy bliskoznaczne

Please support us!