Numbering and Paragraph Styles

Numerowanie akapitów można zastosować ręcznie lub za pomocą stylu akapitu.

note

If you want numbered headings, use Tools - Chapter Numbering, instead of numbering manually.


Stosowanie ręcznej numeracji

To apply numbering manually, click in the paragraph, and then click the Toggle Ordered List icon on the Formatting bar, or use the dropdown box on the icon to select a numbering format.

note

You cannot apply manual numbering to paragraphs that are listed under "Special Styles" in the Styles window.


tip

To add selected paragraphs to an existing list, use Format - Lists - Add to List.


Stosowanie numeracji z wykorzystaniem stylu akapitu

Paragraph Styles give you greater control over numbering that you apply in a document. When you change the list style assigned to a paragraph style, then the numbering format in the list style is applied automatically to all paragraphs using the paragraph style.

  1. Choose View - Styles, and then click the Paragraph Styles icon.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy styl akapitu, do którego należy zastosować numerowanie, a następnie wybierz opcję Modyfikuj.

  3. Click the Outline & List tab.

  4. In the List style box, select the list style to apply.

  5. Kliknij OK.

  6. Apply the paragraph style to the paragraphs that you want to add numbering to.

Changing the List Level of a List Paragraph

Please support us!