Numbering and Numbering Styles

Numerowanie akapitów można zastosować ręcznie lub za pomocą stylu akapitu.

Stosowanie ręcznej numeracji

Aby zastosować numerowanie ręczne, kliknij wybrany akapit, a następnie kliknij ikonę Włącz/wyłącz numerację na pasku Formatowanie.

Ikona notatki

You cannot apply manual numbering to paragraphs that are listed under "Special Styles" in the Styles window.


Changing the Chapter Level of Numbered and Bulleted Lists

Do edycji list numerowanych lub wypunktowanych można użyć także poleceń paska narzędzi Wypunktowanie i numeracja. Aby zmienić format numerowania lub wypunktowania, kliknij ikonę Wyliczanie i numerowanie.

Stosowanie numeracji z wykorzystaniem stylu akapitu

Style akapitu pozwalają lepiej kontrolować numerowanie dokumentu. Podczas zmiany formatu numerowania dla stylu, wszystkie akapity korzystające z tego stylu zostaną automatycznie zaktualizowane.

  1. Choose View - Styles, and then click the Paragraph Styles icon.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy styl akapitu, do którego należy zastosować numerowanie, a następnie wybierz opcję Modyfikuj.

  3. Kliknij kartę Konspekt i numeracja.

  4. W polu Styl numeracji wybierz typ numeracji, który ma zostać użyty.

  5. Kliknij OK.

  6. Zastosuj styl do akapitów, do których należy dodać numerowanie.

Please support us!