Dodawanie numeracji

Dodawanie numeracji do listy

  1. Zaznacz akapity, w których należy dodać numerację.

  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Ikona przełączania listy uporządkowanej

Przełącz listę uporządkowaną

tip

Aby dodać numerację, można skonfigurować styl akapitu.


Aby usunąć akapity z listy uporządkowanej

Aby usunąć numerację, zaznacz ponumerowane akapity, a następnie kliknij ikonę Przełącz listę uporządkowaną lub ikonę Bez listy na pasku Formatowanie.

Aby sformatować listę uporządkowaną

Aby zmienić formatowanie listy numerowanej, wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby zmienić hierarchię listy uporządkowanej, kliknij listę, a następnie użyj ikon na pasku narzędzi Wypunktowanie i numeracja.

note

Kopiowanie lub przenoszenie elementu z listy numerowanej do nowej lokalizacji kontynuuje numerację listy. Aby rozpocząć nową numerację od wklejonego elementu, kliknij dwukrotnie Przełącz listę uporządkowaną. Wszelkie formatowanie wklejonego elementu zostanie przywrócone do wartości domyślnych.


Prosimy o wsparcie!