Dodawanie punktorów

Dodawanie punktorów

  1. Zaznacz akapity, w których należy dodać punktory.

  2. Na pasku Formatowanie kliknij ikonę Przełącz listę nieuporządkowaną (Shift+F12).

Ikona listy nieuporządkowanej

Przełącz listę nieuporządkowaną

note

Aby usunąć znaki wypunktowania, zaznacz akapity ze znakami wypunktowania, a następnie kliknij ikonę Przełącz listę nieuporządkowaną na pasku Formatowanie.


Formatowanie punktorów

Prosimy o wsparcie!