Dodawanie punktorów

Dodawanie punktorów

  1. Zaznacz akapity, w których należy dodać punktory.

  2. On the Formatting Bar, click the Bullets On/Off icon Icon (Shift-F12).

Ikona notatki

Aby usunąć punktory, zaznacz wypunktowany akapit, a następnie kliknij ikonę Włącz/wyłącz wypunktowanie na pasku Formatowanie.


Formatowanie punktorów

Aby zmienić formatowanie list wypunktowanych, wybierz pozycję Format - Numeracja i wypunktowanie.

Click on the Bullet tab or the Image tab, and then select a symbol style in the Selection area.

To introduce another bulleting symbol, click on the Customize tab, click the Select button next to Character, then select a special character.

Please support us!