Dzielenie wyrazów

LibreOffice domyślnie przenosi zbyt długie wyrazy do następnego wiersza. Aby tego uniknąć, można skorzystać z automatycznego lub ręcznego podziału wyrazów:

Automatyczne dzielenie wyrazów

Automatyczne dzielenie wyrazów wstawiło łączniki w wymaganych miejscach akapitu. Ta opcja jest dostępna tylko dla stylów akapitów i pojedynczych akapitów.

Automatyczne dzielenie tekstu w akapicie

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy akapit, a następnie wybierz opcję Akapit.

 2. Kliknij zakładkę Przepływ tekstu.

 3. W sekcji Dzielenie wyrazów zaznacz pole wyboru Automatycznie.

 4. Kliknij przycisk OK.

Automatyczne dzielenie tekstu w wielu akapitach

Aby automatycznie dzielić tekst w więcej niż jednym akapicie, należy skorzystać ze stylu akapitu.

Na przykład należy włączyć opcję dzielenia wyrazów dla stylu akapitu "Domyślnie", a następnie zastosować ten styl do akapitów, w których wyrazy mają być dzielone.

 1. Choose View - Styles, and then click the Paragraph Styles icon.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy styl akapitu, dla którego należy włączyć dzielenie wyrazów, a następnie wybierz opcję Modyfikuj.

 3. Kliknij kartę Przepływ tekstu.

 4. W obszarze Dzielenie wyrazów zaznacz opcję Automatycznie.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. Zastosuj styl do akapitów, w których należy włączyć dzielenie wyrazów.

Ręczne dzielenie wyrazów

W dowolnym miejscu wiersza można wstawić łącznik lub pozwolić, aby program LibreOffice wyszukał wyrazy, które należy podzielić, a następnie zaproponował odpowiednie dzielenie.

Ręczne dzielenie pojedynczych słów

Aby szybko wstawić znak łącznika, należy kliknąć wyraz, w którym ma zostać wstawiony znak łącznika, a następnie nacisnąć kombinację klawiszy + minus (-).

Po ręcznym wstawieniu łącznika do wyrazu będzie on dzielony tylko w tym miejscu. Dla tego wyrazu nie będą wstawiane dodatkowe automatyczne łączniki. Wyraz zawierający łącznik będzie dzielony bez względu na ustawienia w zakładce Przepływ tekstu.

Ręczne dzielenie tekstu w zaznaczeniu

 1. Zaznacz fragment tekstu, którego wyrazy mają zostać podzielone.

 2. Wybierz Narzędzia - Język - Dzielenie wyrazów.

Sprawdzanie pisowni i gramatyki

Wyrazy bliskoznaczne

Creating and Changing Default and Custom Templates

Zapobieganie dzieleniu określonych wyrazów

Przepływ tekstu

Prosimy o wsparcie!