Wstawianie całego dokumentu tekstowego

Wstawianie pliku tekstowego

 1. Umieść kursor w miejscu dokumentu, w którym należy wstawić plik.

 2. Wybierz Wstaw - Tekst z pliku.

 3. Zlokalizuj dokument tekstowy, który ma zostać wstawiony, a następnie kliknij przycisk OK.

Zawartość dokumentu tekstowego zostanie osadzona w bieżącym dokumencie i nie będzie aktualizowana w przypadku zmiany pliku źródłowego Aby wstawiona zawartość automatycznie aktualizowała się podczas zmiany dokumentu źródłowego, wstaw plik w postaci łącza.

Wstawianie całego dokumentu tekstowego w postaci łącza

 1. Umieść kursor w miejscu dokumentu, w którym należy wstawić plik.

 2. Wybierz Wstaw - Sekcja.

 3. W polu Nowa sekcja wprowadź nazwę sekcji, a następnie zaznacz pole wyboru Połącz.

 4. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku, który ma zostać wstawiony, lub kliknij przycisk Przeglądaj i zlokalizuj plik.

  Jeśli docelowy dokument tekstowy został podzielony na sekcje, w polu Sekcje można wybrać sekcję, która ma zostać wstawiona.

 5. W razie potrzeby ustaw opcje formatowania sekcji.

 6. Kliknij przycisk Wstaw.

LibreOffice automatycznie aktualizuje zawartość wstawionej sekcji po każdej zmianie dokumentu źródłowego. Aby ręcznie zaktualizować zawartość sekcji, wybierz Narzędzia - Aktualizuj - Aktualizuj wszystko.

Wstawianie, edytowanie i łączenie ramek

Prosimy o wsparcie!