Obracanie tekstu

Tekst można obracać pod warunkiem, że został umieszczony w obiekcie rysunkowym.

  1. Aby otworzyć pasek narzędzi Rysunek, wybierz pozycję Widok - Paski narzędzi - Rysunek.

  2. Wybierz ikonę TekstIkona.

  3. Przeciągnij myszą w dokumencie, aby narysować obiekt, a następnie wprowadź tekst.

  4. Kliknij poza obiektem i kliknij wprowadzony tekst. Kliknij ikonę ObróćIkona na pasku narzędzi Właściwości obiektu rysunkowego.

  5. Przeciągnij jeden z narożników obiektu tekstowego.

Ikona wskazówki

Można także kliknąć obiekt prawym przyciskiem myszy, wybrać opcję Pozycja i rozmiar, kliknąć zakładkę Obrót, a następnie wprowadzić kąt obrotu lub nową pozycję obiektu.


Prosimy o wsparcie!