Obracanie tekstu

Możesz obracać tylko tekst zawarty w obiekcie rysunkowym.

Aby zilustrować tę funkcjonalność, wybieramy pole tekstowe w poniższym przykładzie.

Z paska narzędzi Rysunek możesz wybrać dowolny obiekt rysunkowy odpowiadający Twoim potrzebom.

  1. Wybierz Widok - Paski narzędzi - Rysunek, aby otworzyć pasek narzędzi Rysunek.

  2. Wybierz ikonę Wstaw pole tekstowe Ikona wstawiania pola tekstowego.

  3. Przeciągnij myszą w dokumencie, aby narysować obiekt, a następnie wprowadź tekst.

  4. Kliknij poza obiektem, aby zamknąć pole tekstowe.

    Kliknij wprowadzony tekst.

  5. Kliknij ikonę Obróć Ikona przełączania trybu obracania obiektu na pasku narzędzi Właściwości obiektu rysunkowego.

  6. Przeciągnij jeden z narożników obiektu tekstowego.

tip

Można także kliknąć obiekt prawym przyciskiem myszy, wybrać opcję Pozycja i rozmiar, kliknąć zakładkę Obrót, a następnie wprowadzić kąt obrotu lub nową pozycję obiektu.


Prosimy o wsparcie!