Poruszanie się i zaznaczanie przy pomocy klawiatury

Możesz poruszać się po dokumencie i zaznaczać przy pomocy klawiatury.

Klawisz

Funkcja

+

Klawisze strzałek w lewo/prawo

Przesuwa kursor jeden znak w lewo lub w prawo.

Przesuwa kursor jedno słowo w lewo lub w prawo.

Klawisze strzałek w górę/dół

Przesuwa kursor jedną linię w górę lub w dół.

() powoduje przesunięcie bieżącego akapitu w górę lub w dół.

Home

Przesuwa kursor na początek bieżącej linii.

Przesuwa kursor na początek dokumentu.

Home

w tabeli

Przesuwa kursor na początek zawartości bieżącej komórki.

Przesuwa kursor na początek zawartości bieżącej komórki. Kolejne naciśnięcie przesuwa kursor do pierwszej komórki tabeli. Kolejne naciśnięcie przesuwa kursor na początek dokumentu.

End

Przesuwa kursor na koniec bieżącej linii.

Przesuwa kursor na koniec dokumentu

End

w tabeli

Przesuwa kursor na koniec zawartości bieżącej komórki.

Przesuwa kursor na koniec zawartości bieżącej komórki. Kolejne naciśnięcie przesuwa kursor do ostatniej komórki tabeli. Kolejne naciśnięcie przesuwa kursor na koniec dokumentu.

Page Up

Przewija o jedną stronę w górę.

Przesuwa kursor do główki.

Page Down

Przewija o jedną stronę w dół.

Przesuwa kursor do stopki.


Prosimy o wsparcie!