Wstawianie, edytowanie i łączenie ramek

Ramka to pojemnik na tekst i grafikę, który można umieścić w dowolnym miejscu na stronie. Możesz także użyć ramki, aby zastosować układ kolumn do tekstu.

Aby wstawić ramkę

  1. Zaznacz tekst, który ma być umieszczony w ramce.

  2. Wybierz Wstaw - Ramka - Ramka.

Aby edytować ramkę

Ukrywanie tekstu przed drukowaniem

Dowolną ramkę programu Writer można ustawić w tryb, który umożliwia przeglądanie tekstu na ekranie, ale ukrywa tekst przed drukowaniem.

  1. Zaznacz ramkę (zobaczysz osiem uchwytów).

  2. Wybierz Format - Ramka i obiekt - Właściwości - Opcje.

  3. W obszarze Właściwości usuń zaznaczenie pola wyboru Drukuj i kliknij OK.

Aby łączyć ramki

Ramki programu Writer można łączyć, aby ich zawartość automatycznie przepływała z jednej ramki do drugiej.

  1. Kliknij krawędź ramki, która ma zostać połączona. Na krawędzi ramki pojawią się uchwyty.

  2. Na pasku Ramka kliknij ikonę Złącz ramkiIkona łączenia ramek.

  3. Kliknij docelową ramkę połączenia.

Ramki można łączyć pod następującymi warunkami:

Zaznaczenie połączonej ramki powoduje wyświetlenie linii łączącej ramki.

note

Automatyczne dopasowanie rozmiaru jest dostępne wyłącznie dla ostatniej ramki w łańcuchu połączonych ramek.


Prosimy o wsparcie!