Zmiana wielkości liter

We wprowadzonym tekście można zmienić wielkość liter, zastosować kapitaliki lub zmienić pierwsze litery każdego wyrazu zaznaczonego tekstu na wielkie.

Ikona notatki

Sformatowanie tekstu za pomocą polecenia Format - Znak nie zmienia samego tekstu, a jedynie sposób jego wyświetlania. Wybór polecenia Format - Tekstlub Format - Tekst - Zmień wielkość liter powoduje natomiast trwałą zmianę wielkości liter.


Zmiana liter tekstu na wielkie

 1. Zaznacz tekst, którego litery mają zostać zmienione na wielkie.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Wybierz polecenie Format - Tekst - Wielkie litery.

  Wybierz polecenie Format – Znak, kliknij kartę Efekty czcionki i w polu Efekty wybierz rodzaj wielkości liter. "Wersaliki" – zmiana wszystkich liter na wielkie. "Jak nazwy własne" – zmiana pierwszej litery wszystkich wyrazów na wielką. "Kapitaliki" – zmiana wszystkich liter na wielkie, ale ze zmniejszoną czcionką.

Zmiana liter tekstu na małe

 1. Zaznacz tekst, którego litery mają zostać zmienione na małe.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Wybierz polecenie Format - Tekst - Małe litery.

  Wybierz polecenie Format – Znak, kliknij kartę Efekty czcionki i w polu Efekty wybierz polecenie "Małe litery".

Prosimy o wsparcie!