Tekst animowany

Tekst można animować pod warunkiem umieszczenia go w obiekcie rysunkowym, takim jak prostokąty, linie lub obiekty tekstowe. Przykład: narysuj prostokąt, a następnie kliknij go dwukrotnie i wprowadź tekst.

  1. Zaznacz obiekt rysunkowy zawierający tekst, który należy animować.

  2. Wybierz pozycję Format - Tekst i kliknij kartę Animacja tekstu.

  3. W obszarze Efekt wybierz odpowiedni rodzaj animacji.

  4. Ustaw właściwości efektu, a następnie kliknij przycisk OK.

Prosimy o wsparcie!