Szablony i style

Szablon jest dokumentem, który zawiera określone style formatowania, grafikę, tabele, obiekty i inne informacje. Szablon jest wykorzystywany jako podstawa do tworzenia innych dokumentów. Można na przykład zdefiniować w dokumencie style akapitu i znaku, zapisać dokument w postaci szablonu, a następnie używać tego szablonu to tworzenia nowych dokumentów z takimi samymi stylami.

Możesz ustawić szablon domyślny, aby każdy nowy dokument $[officename} używał go, chyba że określono inaczej (na przykład podczas tworzenia nowego dokumentu z innego szablonu).

LibreOffice zawiera wiele predefiniowanych szablonów, których można używać do tworzenia różnych typów dokumentów tekstowych, takich jak listy biznesowe.

Prosimy o wsparcie!