Modyfikacja wierszy i kolumn za pomocą klawiatury

Podczas wstawiania lub usuwania komórek, wierszy lub kolumn tabeli opcja Zachowanie wierszy lub kolumn określa wpływ na elementy sąsiednie. Na przykład do tabeli, dla której określono rozmiar wierszy i kolumn jako stały, można wstawiać nowe wiersze lub kolumny tylko wtedy, jeśli na stronie jest wystarczająca ilość miejsca.

Ikona notatki

Należy zwrócić uwagę, że te właściwości obowiązują tylko w przypadku zmian szerokości kolumn dokonanych za pomocą klawiatury. Za pomocą myszy można zmieniać szerokość kolumn bez żadnych ograniczeń.


Aby ustawić opcje Zachowań wierszy/kolumn dla tabel w dokumentach tekstowych, wybierz polecenie - LibreOffice Writer - Tabele. Dostępne są tam trzy tryby:

Prosimy o wsparcie!