Zmiana rozmiaru wierszy i kolumn w tabeli.

Szerokość komórek i kolumn a także wysokość wierszy tabeli można zmieniać.

Ikona

Wiersze i kolumny można również równomiernie rozmieścić za pomocą ikon paska narzędzi Optymalizuj rozmiarTabela.

Zmiana szerokości kolumn i komórek

Zmiana szerokości kolumny

Wykonaj jedną z następujących czynności:

note

Aby określić zachowanie klawiszy strzałek, wybierając - LibreOffice Writer – Tabela zaznacz wybrane opcje w sekcji Obsługa działania klawiszy.


Zmiana szerokości komórki

Przytrzymaj , po czym naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo

Zmiana wysokości wiersza

Aby zmienić wysokość wiersza, umieść kursor w komórce danego wiersza, przytrzymaj, po czym naciśnij klawisze strzałek w górę lub w dół.

Zmiana rozmiaru całej tabeli

Aby zmienić szerokość i wysokość tabeli, wykonaj jedną z następujących czynności:

tip

Aby zawinąć tekst po bokach tabeli i ustawić dwie tabele obok siebie, należy umieścić je w ramce. Kliknij wewnątrz tabeli, naciśnij dwukrotnie +A, aby zaznaczyć całą tabelę, a następnie wybierz Wstaw - Ramka.


note

Tabele wewnątrz stron HTML nie oferują wszystkich właściwości i poleceń w porównaniu z tabelami w formacie OpenDocument.


Prosimy o wsparcie!