Zmiana rozmiaru wierszy i kolumn w tabeli.

Szerokość komórek i kolumn a także wysokość wierszy tabeli można zmieniać.

Icon

Istnieje także możliwość równomiernego rozmieszczenia wierszy i kolumn za pomocą ikon menu Optymalizuj rozmiar na pasku Tabela.

Zmiana szerokości kolumn i komórek

Zmiana szerokości kolumny

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Ikona notatki

Aby określić zachowanie klawiszy strzałek, wybierając - LibreOffice Writer – Tabela zaznacz wybrane opcje w sekcji Obsługa działania klawiszy.


Zmiana szerokości komórki

Przytrzymaj , po czym naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo

Zmiana wysokości wiersza

Aby zmienić wysokość wiersza, umieść kursor w komórce danego wiersza, przytrzymaj, po czym naciśnij klawisze strzałek w górę lub w dół.

Zmiana rozmiaru całej tabeli

Aby zmienić szerokość i wysokość tabeli, wykonaj jedną z następujących czynności:

Ikona wskazówki

Aby zawinąć tekst wokół tabeli i umieścić dwie tabele obok siebie, tabele należy wstawić w ramkę. Kliknij wewnątrz tabeli, dwukrotnie naciśnij kombinację klawiszy + A, aby zaznaczyć całą tabelę, a następnie wybierz polecenie Wstaw - Ramka.


Ikona notatki

Tabele wewnątrz stron HTML nie oferują wszystkich właściwości i poleceń w porównaniu z tabelami w formacie OpenDocument.


Modyfikacja wierszy i kolumn za pomocą klawiatury

Łączenie i rozdzielanie komórek

Korzystanie z linijek

Prosimy o wsparcie!