Powtarzanie nagłówka tabeli na nowej stronie

Nagłówek tabeli można powtarzać na każdej nowej stronie, którą zajmuje tabela.

  1. Wybierz Tabela - Wstaw tabelę.

  2. Zaznacz pola Nagłówek i Powtarzaj wiersze nagłówkowe na nowych stronach.

  3. Wybierz liczbę wierszy i kolumn tabeli.

  4. Kliknij OK.

Prosimy o wsparcie!