Wstawianie tabel

Istnieje kilka sposobów tworzenia tabeli w dokumencie tekstowym. Tabelę można wstawić, korzystając z paska narzędzi, z polecenia menu, a także z arkusza kalkulacyjnego.

Wstawianie tabeli z paska narzędzi Wstaw

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym należy wstawić tabelę.

 2. na Standardowym lub Wstaw pasku narzędzi, kilknij strzałkę obok ikony Tabela.

 3. Przeciągnij myszą na siatce tabeli, aby wybrać żądaną liczbę wierszy i kolumn, a następnie zwolnij przycisk myszy.

Aby anulować tworzenie tabeli, przesuń wskaźnik w przeciwnym kierunku, aż w obszarze podglądu siatki pojawi się słowo Anuluj.

Wstawianie tabeli za pomocą polecenia menu

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym należy wstawić tabelę.

 2. Wybierz Tabela - Wstaw tabelę.

 3. W obszarze Rozmiar wprowadź liczbę wierszy i kolumn.

 4. Ustaw pozostałe opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

Wstawianie tabeli z arkusza kalkulacyjnego Calc

 1. Otwórz arkusz kalkulacyjny programu LibreOffice Calc zawierający zakres komórek, które należy wstawić.

 2. Na arkuszu przeciągnij myszą, aby zaznaczyć komórki.

 3. Wybierz Edycja - Kopiuj.

 4. W dokumencie tekstowym wykonaj jedną z poniższych czynności:

Opcje

Wstawiany jako...

Arkusz kalkulacyjny LibreOffice 7.5

Obiekt OLE - poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy + V lub przeciągnięcie i upuszczenie

Metaplik GDI

Grafika

Mapa bitowa

Grafika

HTML

Tabela HTML

Niesformatowany tekst

Tylko tekst, tabulatory jako separatory

Tekst formatowany [RTF]

Tabela tekstowa


Przeciągnij i upuść zakres komórek z arkusza kalkulacyjnego Calc

 1. Otwórz arkusz kalkulacyjny programu LibreOffice Calc zawierający zakres komórek, które należy wstawić.

 2. Na arkuszu przeciągnij myszą, aby zaznaczyć komórki.

 3. Kliknij i przytrzymaj przycisk myszy na zaznaczonych komórkach.

 4. Przeciągnij zaznaczone komórki do dokumentu tekstowego.

Zaznaczanie tabel, wierszy i kolumn

Usuwanie tabeli lub zawartości tabeli

Krawędzie definiowane przez użytkownika w dokumentach tekstowych

Prosimy o wsparcie!