Łączenie i rozdzielanie komórek

Komórki sąsiadujące można zaznaczyć i połączyć tak, aby powstała jedna komórka. I odwrotnie: dużą komórkę można podzielić na kilka mniejszych.

Scalanie komórek

  1. Zaznacz sąsiadujące komórki.

  2. Wybierz Tabela - Scal komórki.

Dzielenie komórek

  1. Umieść kursor w komórce do rozdzielenia.

  2. Wybierz Tabela - Podziel komórki.

    Za pomocą okna dialogowego można określić, czy komórka ma zostać podzielona na dwie lub więcej komórek oraz czy podział ma zostać wykonany w poziomie czy w pionie.

Prosimy o wsparcie!