Aktualizacja stylów przy użyciu zaznaczenia

  1. Wybierz Widok - Style lub naciśnij .

  2. Kliknij na ikonkę kategorii aktualizowanego stylu.

  3. Kliknij w dokumencie miejsce, z którego chcesz skopiować zaktualizowany styl. Na przykład kliknij akapit, gdzie zostało zastosowane ręczne formatowanie, które chcesz teraz skopiować.

  4. W oknie Style kliknij styl, który chcesz zaktualizować.

  5. Kliknij strzałkę obok ikony Akcje stylów i wybierz z podmenu Aktualizuj wybrany styl.

note

Tylko ręcznie sformatowane atrybuty tekstu w miejscu kursora w dokumencie zostaną dodane do stylu wybranego w oknie Style. Wszelkie atrybuty, które zostały zastosowane jako część stylu, nie zostaną dodane do zaktualizowanego stylu.


Prosimy o wsparcie!