Aktualizacja stylów przy użyciu zaznaczenia

  1. Choose View - Styles or press .

  2. Kliknij na ikonkę kategorii aktualizowanego stylu.

  3. Kliknij w dokumencie miejsce, z którego chcesz skopiować zaktualizowany styl. Na przykład kliknij akapit, gdzie zostało zastosowane ręczne formatowanie, które chcesz teraz skopiować.

  4. In the Styles window, click the style that you want to update.

  5. Click the arrow next to the Style actions icon and choose Update Selected Style from the submenu.

note

Only the manually formatted attributes of the text at the cursor position in the document will be added to the style that is selected in the Styles window. Any attributes that were applied as part of a style will not be added to the updated style.


Please support us!