Dodawanie nowych stylów przy użyciu zaznaczenia

Tworzenie nowego stylu z ręcznie sformatowanego zaznaczenia

 1. Choose View - Styles.

 2. Kliknij na ikonę kategorii tworzonego stylu.

 3. Kliknij myszą w miejscu, z którego chcesz skopiować formatowanie stylu. Przykładowo w utworzonym przez siebie akapicie.

 4. Kliknij ikonę Nowy Styl z zaznaczenia i z podmenu wybierz polecenie Nowy styl z zaznaczenia

 5. W polu Nazwa stylu wpisz nazwę.

 6. Kliknij OK.

Tworzenie nowego stylu za pomocą metody przeciągnij i upuść

 1. Choose View - Styles.

 2. Kliknij na ikonę kategorii tworzonego stylu.

 3. Zaznacz co najmniej jeden znak lub obiekt, za pomocą którego chcesz utworzyć styl. Dla stylów ramek i stron, zaznacz co najmniej jeden znak lub obiekt z bieżącej ramki lub strony.

 4. Drag the character or object to the Styles window and release.

  For paragraph and character styles, you can drag-and-drop onto the respective icon in the Styles window. You do not need to open that style category in advance.

Ikona notatki

You can also drag-and-drop a frame into the Styles window to create a new frame style: Click the frame, wait a moment with the mouse button pressed down, but without moving the mouse, then drag to the Styles window and drop the frame onto the Frame Styles icon.


Please support us!