Dodawanie nowych stylów przy użyciu zaznaczenia

Tworzenie nowego stylu z ręcznie sformatowanego zaznaczenia

 1. Wybierz Widok - Style, aby otworzyć obszar Style na pasku bocznym.

 2. Kliknij ikonę u góry obszaru Style, aby wyświetlić kategorię nowego stylu.

 3. Kliknij w dokumencie, z którego chcesz skopiować styl, na przykład w akapicie, do którego zastosowano ręczne formatowanie.

 4. Kliknij ikonę menu Akcje stylów w prawym górnym rogu obszaru Style i wybierz z podmenu Nowy styl z zaznaczenia.

 5. Wprowadź nazwę nowego stylu w oknie dialogowym Nowy styl z zaznaczenia.

 6. Kliknij OK.

Ikona nowego stylu z zaznaczenia

Ikona menu działań stylów

Tworzenie nowego stylu za pomocą metody przeciągnij i upuść

 1. Wybierz Widok - Style, aby otworzyć obszar Style na pasku bocznym.

 2. Kliknij ikonę u góry obszaru Style, aby wyświetlić kategorię nowego stylu.

 3. W przypadku stylów akapitu i stylów znaku po prostu zaznacz co najmniej jeden znak stylu, który chcesz skopiować, i przeciągnij zaznaczenie na kartę Style. W przypadku stylów ramki zaznacz ramkę, przytrzymaj przycisk myszy, aż wskaźnik myszy się zmieni, a następnie przeciągnij zaznaczenie na kartę Style.

  Alternatywnie możesz przeciągnąć i upuścić zaznaczenie na odpowiednią ikonę na górze obszaru stylów. Nie musisz wcześniej otwierać tej kategorii stylów.

 4. Wprowadź nazwę nowego stylu w oknie dialogowym Nowy styl z zaznaczenia.

W przypadku stylów strony i tabeli należy użyć menu Akcje stylów w prawym górnym rogu obszaru stylów. Metoda przeciągnij i upuść nie jest możliwa w przypadku tych stylów.

Prosimy o wsparcie!