Ustawianie stylów przy pomocy wypełniania formatem

W dokumencie można szybko zastosować style, takie jak style akapitu i znaku, korzystając z trybu wypełnienia formatem w oknie Style.

  1. Wybierz Widok - Style.

  2. Kliknij na ikonę wybranej przez siebie kategorii stylów.

  3. Kliknij styl, a następnie kliknij ikonę Tryb wypełniania formatemIkona w oknie Style.

  4. Ustaw mysz w miejscu, w którym chcesz zastosować styl, a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy. Aby zastosować wybrany styl w innym miejscu dojedź tam myszką i ponownie kliknij.

  5. Kliknij ponownie ikonkę lub naciśnij klawisz Esc kiedy skończysz.

Prosimy o wsparcie!