Korzystanie z tagów inteligentnych

Tagi inteligentne dodają do określonych słów w dokumencie programu Writer dodatkowe informacje i funkcjonalność. Dostępne funkcje mogą różnić się dla różnych rozszerzeń tagów inteligentnych.

Instalacja tagów inteligentnych

Tagi inteligentne mogą być przekazywane jako rozszerzenia programu LibreOffice Writer.

Aby zainstalować tag inteligentny, wykonaj jedną z następujących czynności:

Menu Tagi inteligentne

Każdy tekst w dokumencie programu Writer może być oznaczony za pomocą tagu inteligentnego, domyślnie przedstawionego w postaci purpurowego podkreślenia. Kolor można zmienić w menu – LibreOffice – Wygląd.

Gdy najedziesz kursorem na tag inteligentny, pojawi się informacja o użyciu +kliknięcie, aby otworzyć menu tagów inteligentnych. Jeśli nie używasz myszy, umieść kursor w zaznaczonym tekście i naciśnij Shift+F10, aby otworzyć menu kontekstowe.

W menu Tagi inteligentne wyświetlone są dostępne akcje, jakie można zdefiniować dla danego tagu inteligentnego. Wybierz opcję z menu. Polecenie Opcje tagów inteligentnych powoduje otwarcie strony Tagi inteligentne polecenia Narzędzia - Opcje autokorkety.

Włączanie i wyłączanie tagów inteligentnych

Po zainstalowaniu co najmniej jednego rozszerzenia tagów inteligentnych zobaczysz stronę Tagi inteligentne w Narzędzia - Autokorekta - Opcje autokorekty. To okno dialogowe służy do włączania i wyłączania tagów inteligentnych oraz do zarządzania zainstalowanymi tagami.

Ikona notatki

Tekst, który został rozpoznany jako tag inteligentny, nie jest sprawdzany przez automatyczne sprawdzanie pisowni.


Prosimy o wsparcie!