Używanie tagów inteligentnych

Tagi inteligentne dodają do określonych słów w dokumencie programu Writer dodatkowe informacje i funkcjonalność. Dostępne funkcje mogą różnić się dla różnych rozszerzeń tagów inteligentnych.

Instalacja tagów inteligentnych

Tagi inteligentne mogą być przekazywane jako rozszerzenia programu LibreOffice Writer.

Aby zainstalować tag inteligentny, wykonaj jedną z następujących czynności:

Menu Tagi inteligentne

Każdy tekst w dokumencie programu Writer może być oznaczony za pomocą tagu inteligentnego, domyślnie przedstawionego w postaci purpurowego podkreślenia. Kolor można zmienić w menu – LibreOffice – Wygląd.

Po wskazaniu tagu inteligentnego zostanie wyświetlona wskazówka pomocy informująca o możliwości kliknięcia z przytrzymaniem klawisza Ctrl w celu wyświetlenia menu Tagi inteligentne. Jeśli nie korzystasz z myszy, umieść kursor wewnątrz zaznaczonego tekstu i otwórz menu kontekstowe, naciskając kombinację klawiszy Shift + F10.

W menu Tagi inteligentne wyświetlone są dostępne akcje, jakie można zdefiniować dla danego tagu inteligentnego. Wybierz opcję z menu. Polecenie Opcje tagów inteligentnych powoduje otwarcie strony Tagi inteligentne polecenia Narzędzia - Opcje Autokorkety.

Włączanie i wyłączanie tagów inteligentnych

Po zainstalowaniu przynajmniej jednego z rozszerzeń tagów inteligentnych strona Tagi inteligentne widoczna jest po wywołaniu polecenia Narzędzia - Opcje Autokorekty. Za pomocą tego okna dialogowego można włączać lub wyłączać tagi inteligentne oraz zarządzać zainstalowanymi tagami.

Ikona notatki

Tekst, który został rozpoznany jako tag inteligentny, nie jest sprawdzany przez automatyczne sprawdzanie pisowni.


Please support us!