Korzystanie z sekcji

Sekcje są nazwanymi blokami tekstu zawierającymi także grafikę lub obiekty, z których można korzystać w różny sposób:

Sekcja zawiera więcej niż jeden akapit. Zaznaczenie tekstu i utworzenie sekcji powoduje automatyczne wstawienie podziału akapitu na końcu tego tekstu.

Sekcje dokumentu tekstowego lub cały dokument tekstowy można wstawić do innego dokumentu tekstowego w postaci sekcji. Sekcje dokumentu tekstowego można wstawić także do innego lub tego samego dokumentu tekstowego w postaci łącz.

Ikona notatki

Aby wstawić nowy akapit bezpośrednio przed sekcją lub po niej, kliknij przed lub za sekcją, a następnie naciśnij kombinację klawiszy + Enter.


Sekcje i kolumny

Sekcje można wstawić także do istniejącej sekcji. Na przykład sekcję zawierającą dwie kolumny można wstawić do sekcji zawierającej jedną kolumnę.

Układ sekcji, na przykład określający liczbę kolumn, ma wyższy priorytet niż układ strony zdefiniowany w stylu strony.

Prosimy o wsparcie!