Wstawianie sekcji

W aktywnym dokumencie można wstawiać nowe sekcje lub łącza do sekcji w innych dokumentach. W przypadku wstawienia sekcji w postaci łącza po każdej modyfikacji dokumentu źródłowego zmienia się zawartość łącza.

Wstawianie nowej sekcji

 1. Kliknij dokument w miejscu, gdzie należy wstawić nową sekcję, lub zaznacz tekst, który należy zamienić na sekcję.

  W przypadku zaznaczenia tekstu wewnątrz jednego akapitu zaznaczony tekst zostanie automatycznie zamieniony na nowy akapit.

 2. Wybierz Wstaw - Sekcja.

 3. W polu Nowa sekcja wprowadź nazwę sekcji.

 4. Ustaw opcje sekcji, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

Wstawianie sekcji w postaci łącza

Aby można było wstawić sekcję w postaci łącza, sekcja musi istnieć w dokumencie źródłowym.

Po otwarciu dokumentu zawierającego sekcje w postaci łącz LibreOffice zaproponuje aktualizację zawartości sekcji. Aby ręcznie aktualizować łącze, wybierz Narzędzia - Aktualizuj - Łącza.

Sekcje w postaci łączy można wstawić także do dokumentów HTML. Jeśli strona zostanie wyświetlona w przeglądarce internetowej, zawartość sekcji będzie uwzględniała stan z ostatniego zapisu dokumentu HTML.

 1. Kliknij dokument w miejscu, w którym należy wstawić sekcję w postaci łącza.

 2. Wybierz Wstaw - Sekcja.

 3. W polu Nowa sekcja wprowadź nazwę sekcji.

 4. W obszarze Łącze zaznacz pole wyboru Łącze.

 5. Kliknij przycisk Przeglądaj obok pola Nazwa pliku.

 6. Znajdź plik zawierający sekcję, która ma zostać wstawiona, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

 7. W polu Sekcja wybierz sekcję, którą chcesz wstawić.

 8. Kliknij przycisk Wstaw.

Prosimy o wsparcie!