Edycja sekcji

Sekcje dokumentu można chronić, ukrywać, a także konwertować na normalny tekst.

  1. Wybierz Format - Sekcje.

  2. W Sekcji listy, kliknij sekcję, którą chcesz modyfikować. Możesz nacisnąć +A aby wybrać wszystkie sekcje z listy, możesz też Shift+kliknięcie lub +kliknij, aby zaznaczyć kilka sekcji.

  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Sekcje

Wstawianie sekcji

Format - Sekcje

Ochrona zawartości w programie LibreOffice Writer

Please support us!