Edycja sekcji

Sekcje dokumentu można chronić, ukrywać, a także konwertować na normalny tekst.

  1. Wybierz Format - Sekcje.

  2. W Sekcji listy, kliknij sekcję, którą chcesz modyfikować. Możesz nacisnąć +A aby wybrać wszystkie sekcje z listy, możesz też Shift+kliknięcie lub +kliknij, aby zaznaczyć kilka sekcji.

  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Editing Read-Only Contents

A warning message is displayed if you try to edit protected sections.

To remove protection of a section, do the following:

  1. Choose Format - Sections.

  2. Select the section to unprotect in the Section area of the dialog.

  3. Uncheck the Protect option in the Write Protection area of the dialog.

  4. If the section was protected with a non-empty password, type the password into the dialog that opens.

  5. Click OK .

Sekcje

Wstawianie sekcji

Format - Sekcje

Ochrona zawartości w programie LibreOffice Writer

Please support us!