Edycja sekcji

Sekcje dokumentu można chronić, ukrywać, a także konwertować na normalny tekst.

  1. Wybierz Format - Sekcje.

  2. W Sekcji listy, kliknij sekcję, którą chcesz modyfikować. Możesz nacisnąć +A aby wybrać wszystkie sekcje z listy, możesz też Shift+kliknięcie lub +kliknij, aby zaznaczyć kilka sekcji.

  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Edycja treści tylko do odczytu

W przypadku próby edytowania chronionych sekcji zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy.

Aby usunąć ochronę sekcji, wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz Format - Sekcje.

  2. Wybierz sekcję do wyłączenia ochrony w obszarze okna dialogowego Sekcja.

  3. Usuń zaznaczenie opcji Chroń w obszarze okna dialogowego Zabezpieczenie przed zapisem.

  4. Jeśli sekcja była chroniona niepustym hasłem, wpisz hasło w otwartym oknie dialogowym.

  5. Kliknij OK.

Prosimy o wsparcie!