Korzystanie z wyrażeń regularnych w wyszukiwaniu tekstu

Wyrażenia regularne mogą być używane do wyszukiwania nieokreślonych lub nawet niewidocznych znaków.

note

Wyszukiwanie za pomocą wyrażeń regularnych różni się od wyszukiwania za pomocą symboli wieloznacznych. Program LibreOffice Writer obsługuje wyszukiwanie tylko za pomocą wyrażeń regularnych.


Podczas znajdowania i zastępowania tekstu w dokumencie można używać wyrażeń regularnych. Na przykład „m.j” pozwala znaleźć słowa „mój” i „maj”.

  1. Wybierz Edycja - Znajdź i zamień.

  2. Aby rozszerzyć okno dialogowe, kliknij Więcej opcji.

  3. Zaznacz pole wyboru Wyrażenie regularne.

  4. W polu Znajdź wpisz wyszukiwane hasło i wyrażenia regularne, których chcesz użyć w wyszukiwaniu.

  5. Kliknij Znajdź następny lub Znajdź wszystkie.

Przykłady wyrażeń regularnych

  1. Wyrażeniem regularnym dla pojedynczego znaku jest kropka (.).

  2. Wyrażenie regularne dla zera lub więcej wystąpień poprzedniego znaku to gwiazdka. Na przykład: „123*” spowoduje wyszukanie „12”, „123” i „1233”.

  3. Kombinacją wyrażenia regularnego służącą do wyszukiwania zera lub więcej wystąpień dowolnego znaku jest kropka i gwiazdka (.*).

  4. Wyrażeniem regularnym oznaczającym koniec akapitu jest znak dolara ($). Kombinacja znaków wyrażenia regularnego na początek akapitu to daszek i kropka (^.).

  5. Wyrażenie regularne dla znaku tabulacji to \t.

Ikona notatki

Wyszukiwanie z użyciem wyrażenia regularnego jest wykonywane tylko dla jednego akapitu. Aby przeprowadzić wyszukiwanie z użyciem wyrażenia regularnego w wielu akapitach, uruchom oddzielne wyszukiwanie w każdym z akapitów.


Prosimy o wsparcie!