Using Regular Expressions in Text Searches

Regular expressions can be used to search for some unspecified or even invisible characters.

note

Searching with regular expressions is different from searching with wildcards. LibreOffice Writer only supports searching with regular expressions.


You can use regular expressions when you find and replace text in a document. For example, "s.n" finds "sun" and "son".

  1. Wybierz Edycja - Znajdź i zamień.

  2. Aby rozszerzyć okno dialogowe, kliknij Więcej opcji.

  3. Zaznacz pole wyboru Wyrażenie regularne.

  4. In the Find box, type the search term and the regular expression(s) that you want to use in your search.

  5. Kliknij Znajdź następny lub Znajdź wszystkie.

Przykłady wyrażeń regularnych

  1. The regular expression for a single character is a period (.).

  2. The regular expression for zero or more occurrences of the previous character is an asterisk. For example: "123*" finds "12" "123", and "1233".

  3. The regular expression combination to search for zero or more occurrences of any character is a period and asterisk (.*).

  4. The regular expression for the end of a paragraph is a dollar sign ($). The regular expression character combination for the start of a paragraph is a caret and a period (^.).

  5. The regular expression for a tab character is \t.

Ikona notatki

Wyszukiwanie z użyciem wyrażenia regularnego jest wykonywane tylko dla jednego akapitu. Aby przeprowadzić wyszukiwanie z użyciem wyrażenia regularnego w wielu akapitach, uruchom oddzielne wyszukiwanie w każdym z akapitów.


Please support us!