Dokowanie i zmiana rozmiaru okien

Możesz zadokować, oddokować i zmienić rozmiar większości okien programu LibreOffice, takich jak Nawigator lub okno Style.

Wyświetlanie, dokowanie i ukrywanie okien

Prosimy o wsparcie!