Usuwanie podziałów wierszy

Za pomocą funkcji Autokorekty usuń podziały, które występują wewnątrz zdań. Niechciane podziały mogą wystąpić w momencie kopiowania tekstu z innego źródła i wklejania go do dokumentu tekstowego.

Ikona notatki

Autokorekta działa tylko na tekście, który został sformatowany za pomocą stylu akapitu "Domyślny".


  1. Wybierz polecenie Narzędzia – Autokorekta - Opcje autokorekty.

  2. Sprawdź, czy pole wyboru Połącz akapity jednowierszowe dłuższe niż 50% na zakładce Opcje jest zaznaczone. Aby zmienić minimalną wartość procentową długości linii, kliknij dwukrotnie tę opcję na liście, a następnie wprowadź nową wartość.

  3. Kliknij OK.

  4. Zaznacz tekst zawierający podziały wierszy, które należy usunąć.

  5. W polu Zastosuj styl na pasku Formatowanie wybierz opcję “Domyślnie”.

  6. Wybierz Narzędzia - Autokorekta - Zastosuj.

Prosimy o wsparcie!