Drukowanie z interlinią strony

Drukowanie interlinii strony jest przydatne w przypadku dokumentów zawierających pary stron obok siebie (takich jak książka lub podręcznik), w układzie wielokolumnowym lub dla dokumentów przeznaczonych do druku dwustronnego.

Aby umożliwić drukowanie dokumentu z interlinią strony

 1. Wybierz kartę Format - Styl strony - Strona.

 2. W sekcji Ustawienia układu zaznacz pole wyboru Użyj interlinii strony, ustaw Styl uzgodnienia i kliknij OK.

  Styl uzgodnienia ustawia niewidoczną pionową (typograficzną) siatkę, używając odległości linii określonej w stylu. Wszystkie akapity, w których włączono interlinię strony, będą używać tej odległości między wierszami, wyrównując dolną część wiersza tekstu do następnej linii siatki, niezależnie od rozmiaru czcionki lub obecności grafiki.

  Wszystkie akapity z wybranym Stylem uzgodnienia (lub które odziedziczyły Styl uzgodnienia) zostaną automatycznie aktywowane dla interlinii strony.

Aby wyłączyć lub włączyć akapity dla drukowania interlinii strony

 1. Zaznacz wszystkie akapity, które chcesz wyłączyć, a następnie wybierz Format - Akapit - Wcięcia i odstępy.

 2. Wyczyść pole wyboru Aktywuj interlinię strony, aby wyłączyć akapity. Zaznacz pole wyboru, aby włączyć.

  To pole wyboru nie działa, jeśli interlinia strony jest wyłączona w stylu strony.

Aby wyłączyć lub włączyć style akapitu dla drukowania interlinii strony

 1. Otwórz okno Style (), kliknij styl akapitu, który chcesz wyłączyć, kliknij ten styl prawym przyciskiem myszy i wybierz Modyfikuj. W oknie dialogowym kliknij kartę Wcięcia i odstępy.

 2. Wyczyść pole wyboru Aktywuj interlinię strony, aby wyłączyć akapity. Zaznacz pole wyboru, aby włączyć.

  To pole wyboru nie działa, jeśli interlinia strony jest wyłączona w stylu strony

Prosimy o wsparcie!