Modyfikacja odsyłaczy

  1. Kliknij miejsce przed odsyłaczem, który ma zostać zmodyfikowany.

    If you cannot see the field shading of the cross-reference, choose View - Field Shadings or press +F8.

  2. Wybierz Edycja - Pola.

  3. Ustaw pozostałe opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

Ikona wskazówki

Aby przeglądać odsyłacze w bieżącym dokumencie, użyj przycisków strzałek w oknie dialogowym Edycja pól.


Wstawianie odsyłaczy

Wstawianie hiperłączy za pomocą Nawigatora

Please support us!