Modyfikacja odsyłaczy

  1. Kliknij miejsce przed odsyłaczem, który ma zostać zmodyfikowany.

    Jeśli nie widzisz cieniowania pól odsyłacza, wybierz Widok - Cieniowanie pól lub naciśnij +F8.

  2. Wybierz Edycja - Pola.

  3. Ustaw pozostałe opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

Ikona wskazówki

Aby przeglądać odsyłacze w bieżącym dokumencie, użyj przycisków strzałek w oknie dialogowym Edycja pól.


Prosimy o wsparcie!