Chronienie zawartości w LibreOffice Writer

Poniżej przedstawiono ogólny opis różnych sposobów zapewniania ochrony zawartości pliku programu LibreOffice Writer przed modyfikacją czy usunięciem.

Ochrona części dokumentów programu LibreOffice Writer

Dowolna sekcja dokumentu tekstowego LibreOffice Writer może być chroniona przed zmianami oraz za pomocą opcjonalnego hasła.

warning

Ochrona nie ma na celu ochrony bezpieczeństwa informacji, jest to przełącznik zapobiegający przypadkowym zmianom.


Włączanie ochrony

Informacje do ochrony muszą znajdować się w sekcji. Aby utworzyć lub wybrać sekcję:

 1. Jeśli sekcja nie istnieje: Zaznacz tekst, a następnie wybierz menu Wstaw - Sekcja... .

 2. Jeśli sekcja już istnieje: Wybierz menu Format - Sekcje... i wybierz sekcję z listy Sekcja lub kliknij prawym przyciskiem myszy sekcję w Nawigatorze i wybierz Edycja....

Aby włączyć ochronę

 1. Jeśli chcesz chronić zawartość bez hasła, zaznacz pole wyboru Chroń pod Zabezpieczenie przed zapisem.

 2. Jeśli chcesz zabezpieczyć hasłem, zaznacz pola wyboru Chroń i Za pomocą hasła i kliknij przycisk Hasło…. Wprowadź i potwierdź hasło składające się z co najmniej pięciu znaków.

Modyfikowanie ochrony

Wybierz menu Format - Sekcje... i wybierz sekcję z listy Sekcja lub kliknij prawym przyciskiem myszy sekcję w Nawigatorze i wybierz Edycja....

 1. Jeśli ochrona nie ma hasła, a chcesz go użyć, zaznacz pole wyboru Za pomocą hasła, kliknij przycisk Hasło, a następnie wprowadź i potwierdź hasło o długości co najmniej pięciu znaków.

 2. Jeśli zabezpieczenie ma hasło i chcesz je usunąć, odznacz pole Za pomocą hasła pod Zabezpieczenie przed zapisem i wprowadź poprawne hasło.

 3. Jeśli sekcja jest chroniona hasłem i chcesz je zmienić, kliknij przycisk Hasło w oknie Edycja sekcji i dwukrotnie wprowadź poprawne hasło.

Wyłączanie ochrony

Wybierz menu Format - Sekcje... i wybierz sekcję z listy Sekcja lub kliknij prawym przyciskiem myszy sekcję w Nawigatorze i wybierz Edycja....

 1. Jeśli ochrona nie ma hasła, odznacz pole Ochrona pod Zabezpieczenie przed zapisem.

 2. Jeśli ochrona ma hasło, odznacz pole Ochrona pod Zabezpieczenie przed zapisem i wprowadź prawidłowe hasło.

Ochrona komórek tabeli programu LibreOffice Writer

W programie LibreOffice Writer, możliwe jest zabezpieczenie zawartości poszczególnych komórek tabeli lub całości tabeli przed zmianami.

warning

Ochrona nie ma na celu ochrony bezpieczeństwa informacji, jest to przełącznik zapobiegający przypadkowym zmianom.


Włączanie ochrony

 1. W przypadku jednej lub kilku komórek umieść kursor w komórce lub zaznacz kilka potrzebnych komórek. Wybierz Tabela - Chroń komórki na pasku menu.

 2. Aby zabezpieczyć całą tabelę, zaznacz ją i wybierz Tabela - Chroń komórki z menu głównego.

Wyłączanie ochrony

note

W razie potrzeby wybierz - Program LibreOffice Writer - Pomoc w formatowaniu i wybierz Włącz kursor pod Chronione obszary.


 1. Umieść kursor w komórce lub w zaznaczonych komórkach i wybierz Tabela - Usuń ochronę komórek z paska menu.

 2. Aby wyświetlić całą tabelę, kliknij ją prawym przyciskiem myszy w Nawigatorze i wybierz z menu kontekstowego opcję Tabela - Usuń ochronę lub zaznacz całą tabelę i wybierz opcję Tabela - Usuń ochronę komórek z menu głównego.

Ochrona treści w spisach treści i indeksach

Spisy treści i indeksy utworzone w programie LibreOffice Writer są automatycznie chronione przed przypadkowymi zmianami.

warning

Ochrona nie ma na celu ochrony bezpieczeństwa informacji, jest to przełącznik zapobiegający przypadkowym zmianom.


Włączanie ochrony

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy indeks lub spis treści. Wybierz Edycja indeksu... z menu kontekstowego. Wybierz Chroniony przed ręcznymi zmianami na karcie Typ.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy indeks lub spis treści w Nawigatorze i wybierz pozycję Indeks - Tylko do odczytu.

Wyłączanie ochrony

note

W razie potrzeby wybierz - Program LibreOffice Writer - Pomoc w formatowaniu i wybierz Włącz kursor pod Chronione obszary.


 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy indeks lub spis treści. Wybierz Edycja indeksu... z menu kontekstowego. Odznacz Chroniony przed ręcznymi zmianami na karcie Typ.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy indeks lub spis treści w Nawigatorze i odznacz Indeks - Tylko do odczytu.

Ochrona pól i zakładek przed zmianami

Wybierz Narzędzia - Chroń dokument - Chroń pola, aby zabezpieczyć wszystkie pola przed zmianami. Użyj tej ochrony, aby zapobiec przypadkowym zmianom pól.

Wybierz Narzędzia - Chroń dokument - Chroń zakładki, aby zabezpieczyć wszystkie zakładki przed zmianami. Użyj tej ochrony, aby zapobiec przypadkowym zmianom zakładek.

Chronienie całego dokumentu LibreOffice Writer przed zmianami.

Możesz chronić zawartość dokumentu LibreOffice Writer przed zmianami za pomocą jednego z następujących formatów plików: .doc, .docx, .odt, .ott.

warning

Ochrona nie ma na celu ochrony bezpieczeństwa informacji, jest to przełącznik zapobiegający przypadkowym zmianom.


Aby włączyć ochronę całego dokumentu, przejdź do - Program LibreOffice Writer - Zgodność i wybierz Chroń formularz. Aby wyłączyć ochronę, odznacz ją.

Prosimy o wsparcie!