Drukowanie w odwrotnej kolejności

  1. Wybierz Plik - Drukuj.

  2. Kliknij kartę Ogólne.

  3. Wybierz opcję Drukuj strony w odwrotnej kolejności.

  4. Kliknij przycisk Drukuj.

Drukowanie wielu stron na pojedynczym arkuszu

Drukowanie

Prosimy o wsparcie!