Wybór podajnika papieru drukarki

Aby określić różne źródła papieru dla różnych stron dokumentu, użyj stylów strony.

  1. Wybierz Widok - Style.

  2. Kliknij ikonę Style strony.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy znajdujący się na liście styl strony, dla którego należy określić źródło papieru, a następnie wybierz opcję Modyfikuj.

  4. W polu Zasobnik papieru wybierz używane źródło papieru.

  5. Kliknij OK.

  6. Powtórz kroki od 1 do 5 dla każdej strony, dla której należy określić źródło papieru.

  7. Zastosuj styl do wybranych stron.

Prosimy o wsparcie!