Wybór treści do wydrukowania

Możesz wydrukować pojedyncze strony, zakres stron lub zaznaczenie z dokumentu.

Drukowanie pojedynczej strony

 1. Wybierz Plik - Drukuj, aby otworzyć okno dialogowe Drukuj.

 2. W sekcji Zakres i liczba kopii wybierz opcję Strony. Pole tekstowe pokaże numer bieżącej strony.

 3. Wprowadź numer strony, którą chcesz wydrukować.

 4. Pole podglądu po lewej stronie pokazuje wybraną stronę.

Drukowanie zakresu stron

 1. Wybierz Plik - Drukuj, aby otworzyć okno dialogowe Drukuj.

 2. W sekcji Zakres i liczba kopii wybierz opcję Strony. Pole tekstowe pokaże numer bieżącej strony.

 3. Wprowadź numery stron do wydrukowania.

  • Użyj - do określenia zakresu stron. Na przykład 1-4 drukuje wszystkie strony od 1 do 4.

  • Dozwolone są również częściowe zakresy: -5 drukuje wszystkie strony do strony 5; 10- drukuje od strony 10 do końca dokumentu.

  • Użyj , lub ; do listy stron. Na przykład 1,3;7 drukuje strony 1, 3 i 7. Spacje są opcjonalne: 1, 3, 7 również działa.

  • Możliwe są również kombinacje, na przykład 1, 3, 5-10, 15- drukuje strony 1, 3, od 5 do 10 i od 15 do końca dokumentu.

 4. Pole podglądu po lewej stronie pokazuje wybrane strony.

Drukowanie zaznaczenia tekstu lub grafiki

 1. Zaznacz treść do wydrukowania.

 2. Wybierz Plik - Drukuj, aby otworzyć okno dialogowe Drukuj.

 3. W sekcji Zakres i liczba kopii wybierz opcję Wybór.

 4. Okno podglądu pokazuje zaznaczony materiał.

Prosimy o wsparcie!