Podgląd strony przed wydrukiem

  1. Wybierz Plik - Podgląd wydruku.

  2. W celu zmniejszenia lub powiększenia podglądu wydruku użyj ikon powiększenia na pasku Podgląd wydruku.

    Ikona wskazówki

    Aby wydrukować dokument w mniejszej skali, ustaw opcje wydruku na karcie Układ strony w oknie dialogowym Plik – Drukuj.


  3. Aby przewijać zawartość dokumentu, użyj klawiszy strzałek lub ikon strzałek na pasku Podgląd wydruku.

Prosimy o wsparcie!